Berlijn wil geen minimumprijzen

De afgelopen maanden gingen Duitse boeren meermaals de straat op voor een beter verdienmodel. - Foto: ANP
De afgelopen maanden gingen Duitse boeren meermaals de straat op voor een beter verdienmodel. - Foto: ANP

De eisen die actievoerende Duitse boeren stellen over onder meer prijsregulering zijn niet haalbaar, zegt landbouwminister Julia Klöckner. Ze vindt dat ze dan de klok terugdraait.

De eisen die Duitse boerenactiegroepen de afgelopen maanden met trekkerdemonstraties kracht hebben proberen bij te zetten, lijken bij de regeerders in Berlijn op weinig begrip te kunnen rekenen. Eén van de eisen is dat de prijs van landbouwgrondstoffen de kosten volledig moet dekken. Met andere woorden: er moeten minimumprijzen worden ingevoerd.

Boterbergen

Dat klinkt mooi, maar landbouwminister Klöckner meent dat de praktijk dit niet toelaat. Klöckner stelt dat met een dergelijk verplichtend uitgangspunt wordt genegeerd dat de kosten bij de individuele boeren niet gelijk zijn. Het gevaar van minimumprijzen is dat er door de boeren met verhoudingsgewijs lage kosten meer wordt geproduceerd.

Het gevaar van minimumprijzen is dat er door de boeren met verhoudingsgewijs lage kosten meer wordt geproduceerd

Daarmee zouden de boterbergen van weleer terugkeren. Om dat te voorkomen dient dan weer een quotering te worden ingevoerd, met alle nadelen van nadien, zoals beperking van de ondernemingsvrijheid, hoge quotumkosten en planeconomische maatregelen. Daarmee zou de klok bij het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de Europese Unie worden teruggedraaid, aldus Klöckner onlangs in reacties op een boerendemonstratie in Berlijn.

Duits product eerst?

Een veelgehoorde eis is ook dat de supermarkten bij de inkoop verplicht de voorkeur moeten geven aan de producten van eigen Duits terrein. Producten moeten daarom voorzien worden van een label ‘made in Germany’.

Vrije handel

Het uit de handel houden van producten uit het EU-buitenland strookt echter niet met het principe van de vrije handel op de Europese binnenmarkt en kan dus niet verplicht worden gesteld. Voor wat betreft de oorsprongsaanduidingen op de voedingsverpakkingen bestaan in de EU geharmoniseerde regels, waar Duitsland niet zomaar even van kan gaan afwijken. Duitsland zet zich er in Brussel niettemin wel voor in dat het hele herkomstaanduidingsgebeuren in de EU transparanter wordt.

De Duitse landbouwminister Julia Klöckner voelt niets voor een systeem met minimumprijzen. Het gevaar van minimumprijzen is volgens Klöckner dat er door de boeren met verhoudingsgewijs lage kosten meer wordt geproduceerd. - Foto: ANP
De Duitse landbouwminister Julia Klöckner voelt niets voor een systeem met minimumprijzen. Het gevaar van minimumprijzen is volgens Klöckner dat er door de boeren met verhoudingsgewijs lage kosten meer wordt geproduceerd. - Foto: ANP

Duitse standaarden

Iets meer muziek zit er volgens Klöckner in de eis dat alle in Duitsland verkochte voedingsproducten moeten voldoen aan de Duitse standaarden. Eisen op dat punt kunnen op nationaal niveau echter alleen worden gesteld als het gaat om de manier waarop wordt geproduceerd, bijvoorbeeld als het gaat om dierenwelzijnseisen. Daardoor kan inderdaad de situatie ontstaat van een ongelijk speelveld in de EU, erkent Klöckner.

Lees ook: Melkprijsverlagingen leiden tot Duitse protest

Hogere prijs op basis van productkwaliteit

Anderzijds kunnen daardoor bijvoorbeeld producenten met een hoog dierenwelzijnsniveau op hun bedrijf ook een hogere productkwaliteit claimen en op basis daarvan mogelijk een hogere prijs krijgen. Voor wat de andere producteisen (bijvoorbeeld ingrediëntengehaltes) geldt dat dit is geregeld in het EU-recht. Alle producten in de binnenmarkt moeten sowieso aan de daarin geëiste standaarden voldoen.

Mestregels

De boereneis om de aangescherpte mestverordening voorlopig niet om te zetten en de al ingegane regels terug te draaien, vindt al helemaal geen willig oor bij Klöckner. De onderhandelingen met Brussel over aanpassingen van de verordening hebben al tot een aantal verbeteringen geleid en gezien de boetes die Brussel kan eisen is er geen weg terug, vindt althans Klöckner.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.