Beroepsverbod zit opkoop piekbelasters in de weg

06-07-2022 | Laatste update op 21-02 | |
De kritiek op de regelingen heeft onder andere betrekking op de tabellen met vergoedingsbedragen voor stallen. - Foto: Ruud Ploeg
De kritiek op de regelingen heeft onder andere betrekking op de tabellen met vergoedingsbedragen voor stallen. - Foto: Ruud Ploeg

Er is nauwelijks animo voor de huidige opkoopregeling voor piekbelasters. Een van de knelpunten is het beroepsverbod, dat in een volgende opkoopregeling wordt geschrapt. Door die voorwaarde wordt het onmogelijk gemaakt een bedrijf op een andere plek voort te zetten.

Bovendien zijn er meer voorwaarden die deelname aan de regeling in sommige gevallen onmogelijk maken. Die voorwaarden beperken de potentiële deelname tot maximaal ongeveer 800 boeren. In een nieuwe regeling waar nu aan wordt gewerkt komen in principe veel meer boeren in aanmerking: zo’n 3.900.

Animo neemt af

NRC meldt op basis van stukken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat de animo voor de huidige opkoopregeling in de loop van de tijd zienderogen afneemt. Meldden zich aanvankelijk nog bijna 180 boeren, de belangstelling verminderde zodra de boeren doorkregen welke voorwaarden er worden gesteld. Dat minister Christianne van de Wal in de loop van het proces heeft aangekondigd met een nieuwe aantrekkelijke regelingen te komen, heeft ook tot gevolg dat boeren ‘op hun handen blijven zitten’ in afwachting van de nieuwe regelingen.

De nieuwe regelingen (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, LBV en de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen, MGA-2) hebben tot 12 juni ter inzage gelegen. De kritiek wordt nu door het ministerie verwerkt. Ondertussen lopen gesprekken met de Europese Commissie om de de staatssteuntoets goed te doorlopen. Die gesprekken lopen goed, zegt een woordvoerder van het ministerie van LNV. “Er worden echt meters gemaakt.” Het ministerie hoopt en verwacht dat de animo voor de nieuwe regelingen groter is dan voor de huidige regeling.

Geen beroepsverbod

De Tweede Kamer heeft vorige week op initiatief van CDA’ er Derk Boswijk een motie aangenomen waarin minister Christianne van der Wal de opdracht krijgt om onder meer een verplaatsersregeling zonder beroepsverbod te maken.

De kritiek op de regelingen heeft onder andere betrekking op de tabellen met vergoedingsbedragen voor stallen. Mari van Genugten uit Sint-Oedenrode stelt bij voorbeeld dat de regelingen de sloop van nieuwe stallen stimuleren. “Dat klopt natuurlijk van geen kanten; de overheid zou de regeling zo moeten inrichten dat eerst de oude stallen met veel milieu-invloed gesloopt worden en later pas de nieuwere stallen.”

Rekening houden met verdienvermogen

De Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB) stelt dat bij de voorgestelde vergoedingen te weinig rekening is gehouden met het verdienvermogen van een bedrijf. Daar moet je wel rekening mee houden, als je een bedrijf 100% wilt vergoeden, aldus de VLB. De organisatie stelt verder dat de opkoop van agrarische bedrijven niet het antwoord is op de vraag wat het beste is voor de natuur en de agrarische sector. Het is wel een antwoord op de vraag hoe de overheid de woningbouw, de wegenaanleg en de industrie weer van het slot kan krijgen, aldus de sector Agro Bedrijfskunde van de VLB.

De bedrijfsadviseurs vragen zich af of de Aerius Aankooptool wel het juiste instrument is om te bepalen of een piekbelaster in aanmerking komt voor de opkoop.

‘Regelingen onrechtmatig’

De stichting Stikstofclaim vindt dat de opkoopregelingen (MGA2 en LBV) sowieso niet van kracht moet worden, onder andere omdat de stikstofneerslag niet op een afstand van 25 kilometer aan een bepaald bedrijf kan worden toegerekend. Die toerekening maakt de regelingen onrechtmatig, aldus Stikstofclaim.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer