Bescheiden plusje op biggenprijs

14-09 | |
Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

De Duitse varkensprijs stijgt ook deze week verder. Producentkoepel VEZG zet zijn Vereinigungs Ferkelpreis op € 56 per big; een stijging van € 3 ten opzichte van afgelopen week. Daarmee is de notering in vijf weken tijd € 13,50 gestegen. En dat is opvallend in een tijd van het jaar dat de trend normaal eerder dalend dan opwaarts is.

Vorig jaar gleed de Duitse biggennotering in bijna dezelfde periode stapsgewijs € 16 omlaag, van € 36 naar € 20 per big. De prijs van een Duitse big is daardoor met de huidige € 56 bijna drie keer zo hoog als vorig jaar om deze tijd.

Biggenprijs in Nederland

Ook in ons land is de biggenprijs niet gedaald in de afgelopen periode. Maar de opstuwende kracht is lang niet zo groot als in Duitsland. De stijging van de varkensprijs een paar weken geleden zorgde ook voor een kortstondige opleving bij de biggen, maar daarna vlakte de lijn ook al weer snel af.

De DCA BestPigletPrice (BPP) maakt deze week nog een bescheiden stapje van € 0,50 naar € 46,50 per big. Daarmee staat de BPP nog niet op het dubbele van waar die vorig jaar om deze tijd stond. Toen stond de BPP om deze tijd nog € 4 hoger boven de Duitse notering, nu zit het prijsniveau er ruim onder.

Stroeve handel

De biggenhandel verloopt stroef. Net als afgelopen weken is er geen gebrek aan biggen, maar vooral aan kooplust bij afnemers. In Duitsland staan volgens handelaren veel schuren leeg. En daar waar normaal biggen in ons land worden bijgekocht om plekken die over zijn in Duitsland te vullen, zijn dat nu de eerste die afgezegd worden. En ook Spaanse inkopers nemen een afwachtende houding aan omdat biggen die nu worden opgelegd rond de feestdagen slachtrijp zijn.

Ook inlandse varkenshouders gaan dan voor € 5 minder bij aankoop niet overstag, vanwege de onzekerheid hoe de varkensprijs zich rond die tijd en vooral na de jaarwisseling ontwikkelt. Ervaring leert dat je dan snel het dubbele aan het eind tekort komt. Vaste koppelingen lopen gewoon door, maar bij losse koppels, en dan vooral de kleinere, zit de druk.

Prognose: prijshoudend.

Meer prijsinformatie over biggen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer over


Beheer