‘Bescherm je gegevens goed in Koemonitor’

Veehouders moeten alert zijn op bescherming van hun gegevens in Koemonitor, stelt voorzitter Johanna Fink Gremmels van de Stichting Geborgde Dierenarts.

Melkveehouders worden sinds begin dit jaar geacht zich aan te sluiten bij het Koemonitor-systeem. Daarin is een nieuwe borgingssystematiek opgenomen voor de diergezondheid en melkproductie.

Veel vragen over gegevensbescherming

Grote vraag is echter of Koemonitor voldoende gegevensbescherming biedt en of Koemonitor de enige keuzemogelijkheid is. Voorzitter Johanna Fink Gremmels van de Stichting Geborgde Dierenarts krijgt daar veel vragen over van aangesloten dierenartsen en, via hen, ook van melkveehouders. Zij vindt het een lastige vraag om te beantwoorden.

De ‘Officiële Controle Verordening’ (OCR), waarin alles is vastgelegd, is pas eind december vorig jaar vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Daarna konden organisaties pas aan het werk om er uitwerking aan te geven.

2 keuzemogelijkheden

“Wij staan er als geborgde dierenartsen neutraal in, als het gaat om de vraag wat melkveehouders willen doen. In beginsel zijn er 2 keuzemogelijkheden: ze kunnen ervoor kiezen om zich alleen te laten borgen via de systematiek van de Stichting Geborgde Dierenarts, via het wettelijk verplichte Bedrijfsgezondheidsplan. Dat is afdoende, maar ze kunnen zich ook aansluiten bij Koemonitor. Veel zuivelbedrijven leggen er via hun leveringsvoorwaarden druk op om dat laatste te doen. In dat geval zou ik als veehouder wel goed met mijn afnemer overleggen welke data er worden doorgegeven en aan wie.”

Heb je als melkveehouder veel te kiezen? Soms is het misschien slikken of stikken.

“Zelfs als je al een handtekening hebt gezet en de private regels blijken in strijd met de privacywetgeving, dan heb je het recht om je handtekening terug te trekken.”

Hoe zit het dan? Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens er dan nog niet naar gekeken?

“De EU heeft de controleverordening al in 2017 vastgesteld, maar het ministerie van Landbouw heeft er pas eind vorig jaar een besluit over genomen. Omdat dit zo laat was, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich er nog niet over kunnen buigen.”

Achteraf zou dus kunnen blijken dat Koemonitor te veel privacygevoelige data doorgeeft?

“Daar kan ik niet over oordelen. Zoiets zou moeten blijken.”

Koemonitor ontzorgt boeren wel. Alles is lekker makkelijk in te vullen, met handige formats en zo…

“Wij zijn ook bezig om zoiets op te zetten, maar dan alleen op basis van wettelijke vereisten, als keuze naast Koemonitor. Wij bieden dus beide aan. Aan de veehouder is de keuze, voor zover hij of zij tenminste kan kiezen. In april hopen wij ons systeem klaar te hebben, Wij geven de data niet door, dat is helder, en het wettelijke toezicht is ook in orde. Dat wordt gedaan door de NVWA.”

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Meld je nu gratis aan voor het webinar op donderdag 4 juni

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.