Bestuurders Vrebamel voor de rechter

04-03-2022 | |
Vrebamel was als opkoper van melk verantwoordelijk voor de inning en afdracht van superheffing die melkveehouders moesten betalen bij overschrijding van hun melkquotum. - Foto: Hans Prinsen
Vrebamel was als opkoper van melk verantwoordelijk voor de inning en afdracht van superheffing die melkveehouders moesten betalen bij overschrijding van hun melkquotum. - Foto: Hans Prinsen

De curator die het faillissement van de voormalige melkhandel van de familie Van Bakel (Vrebamel) afhandelt, verdenkt de oud-bestuurders van wanbeleid. De gebroeders René, Alex en Willy van Bakel zijn gedagvaard en moeten zich in mei verantwoorden voor de rechter, blijkt uit het jongste faillissementsverslag.

De familie Van Bakel runt het grootste melkveebedrijf van Nederland in het Limburgse Vredepeel. Als inderdaad wanbeleid (onbehoorlijk bestuur) wordt vastgesteld kan dit ertoe leiden dat de broers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming. De Staat heeft een claim ingediend van ruim € 6 miljoen.

Superheffing niet afgedragen

Vrebamel was als opkoper van melk verantwoordelijk voor de inning en afdracht van superheffing die melkveehouders moesten betalen bij overschrijding van hun melkquotum. Volgens de Staat heeft Vrebamel ten onrechte ruim € 6 miljoen aan superheffing die boeren de melkhandel hadden betaald, niet afgedragen. Omdat Vrebamel niet in staat was deze vordering te betalen, is door de Staat het faillissement aangevraagd. Vrebamel bestrijdt de hoogte van de superheffing die de Staat nog wil hebben.

Ontbreken administratie

De dagvaarding van de oud-bestuurders volgt na langdurig onderzoek van de curator Marcus Gerrits. Daarin werd hij belemmerd door het ontbreken van een groot deel van de administratie van Vrebamel. Volgens Vrebamel hoefde de administratie niet bewaard te worden, omdat de bewaartermijn was verstreken. De curator gaat daar niet in mee, omdat het faillissement toen al in de lucht hing, waardoor ze konden weten dat de administratie niet vernietigd mocht worden.

De melkhandel werd in 2009 van de hand gedaan. In dat jaar kwam een andere bv van de familie in grote problemen: Van Bakel Onroerend Goed. Die handelde in quota en melkveebedrijven, daar kwam later een emigratiebemiddelingskantoor bij voor boeren die naar de VS wilden emigreren. Tientallen melkveehouders verkochten hun boerderij aan de firma. Een deel van hen heeft nooit een bedrijf in de VS gekregen. Volgens de directeur Willy van Bakel kwam dat door de zuivel- en bankencrisis.

Schuldeisers van Van Bakel Onroerend Goed en getuigen bij de Amerikaanse rechter constateerden dat er meer aan de hand was en er al voor deze crises problemen waren. Ook Willy van Bakel is in deze zaak gedagvaard.

Vogelaar


Beheer