Betere rentabiliteit vleesveebedrijven

Voor het eerst in drie jaar komt de rentabiliteit van vleesveebedrijven uit op het niveau van het 5-jarig gemiddelde.

Dit blijkt uit cijfers van de Belgische Boerenbond. In het derde kwartaal van dit jaar kwam de barometer uit op 100,4%. Hiermee komt de rentabiliteit op een gesloten vleesveebedrijf op een min of meer normaal niveau uit. De stijgende lijn van de rest van het jaar werd voortgezet. Begin van dit jaar stond de barometer nog op 81,1%. Het huidige niveau biedt bedrijven wat ademruimte, maar er is een structurele verbetering nodig om het lage niveau van de afgelopen drie jaar op te vangen.

Betere opbrengstprijzen vleesvee

De stijging is vooral te danken aan de betere opbrengstprijzen. Een dikbilstier brengt momenteel € 5,20 tot € 5,30 per kilo geslacht gewicht op. Dit is een stijging van 40 cent ten opzichte van januari. Een dikbilkoe brengt € 4,70 tot € 4,90 op. Kalveren tussen de € 850 en € 900. Tegenover de stijgende opbrengstprijzen staan vrijwel gelijk blijvende kosten. De hogere prijzen zijn volgens de Boerenbond toe te schrijven aan het gestegen thuisverbruik van vers rundvlees, dat steeg in het tweede kwartaal met 20%.

Zorgen over brexit

De Europese export van rundvlees daalde in het eerste half jaar met 7,7%, daar staat tegenover dat de import uit voornamelijk Zuid-Amerika daalde met 20%. De Boerenbond maakt zich enigszins zorgen over het effect van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Een derde van de Europese rundvleesexport gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Een no-deal brexit kan leiden tot exportbeperkingen en daardoor tot extra druk op de Europese rundvleesmarkt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.