Bevloeiing meest effectief bestrijding muizen

20-05-2020 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Zo vroeg mogelijk inzicht in de ontwikkeling van muizenuitbraken in combinatie met hogere waterpeilen en bevloeiing. Volgens het rapport ‘Muizenuitbraken in 2019-2020 in beeld’ lijkt dat de meest effectieve aanpak om schade als gevolg van muizenuitbraken te beheersen.

Het rapport is opgesteld in opdracht van LTO Noord, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân door ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga.

Muizenplaag in Friesland

In het voorjaar van 2019 werden landbouwgebieden in grote delen van Friesland getroffen door een flinke muizenuitbraak die pas begin 2020 tot een eind kwam. Ook in 2018 was er overlast van muizen. De uitbraken leidden tot schade aan landbouwpercelen en verminderde grasopbrengsten, waardoor boeren ruwvoer moesten inkopen, land moesten doorzaaien of opnieuw inzaaien.

Draaiboek opstellen

De onderzoekers zochten naar mogelijkheden om de effecten van muizenuitbraken te dempen. Hier blijkt bevloeien in combinatie met hoge waterpeilen het meest effectief. Timing en samenwerking met buren en het Wetterskip is hierbij van groot belang. LTO Noord gaat naar aanleiding van het rapport een draaiboek opstellen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen in aanloop naar een eventuele volgende uitbraak.

Beukema
Eric Beukema Redacteur
Meer over


Beheer