Bieten in Nederland veel gezonder dan in andere lidstaten

11-02 | |
Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

De bieten in Nederland waren vorig jaar veel gezonder dan die in andere lidstaten.

In Frankrijk daalden de hectareopbrengsten met 30% ten opzichte van 2019 door grote uitbraken van vergelingsziekte. In Polen was de opbrengstdaling 20%, in het Verenigd Koninkrijk 25% en in Duitsland 15%. De telers in Nederland hebben vorig jaar gemiddeld 82,6 ton bieten per hectare geoogst. Dat is slechts 1,7% lager dan in 2019.

Waarschuwingssysteem voor bladluizen

Volgens voorzitter Dirk de Lugt van bietentelerscoöperatie Cosun komt dat omdat Nederland in 2019 direct een waarschuwingssysteem heeft opgezet voor bladluizen die het vergelingsvirus kunnen overbrengen. “Daardoor kunnen telers de bladluizen effectiever bestrijden. Maar het feit dat in andere lidstaten een ontheffing geldt voor het verbod op neonicotinoïden, betekent voor de Nederlandse bietentelers een ongelijk speelveld.”

Neonicotinoïde

Landbouwminster Carola Schouten wees een verzoek af voor een derogatie op het gebruik van Cruiser SB in het pillenzaad, dat een neonicotinoïde bevat. Het verzoek van de bietensector om dan tenminste Batavia en Closer te mogen spuiten in de bieten tegen insecten, is nog in behandeling bij het ministerie.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer