Bietenprijs 2019 fractie hoger dan vorig jaar

Cosun betaalt gemiddeld € 36,05 per ton bieten voor oogst 2019. Dat is € 0,46 meer dan voor oogst 2018 is betaald.

Dat was de laagste bietenprijs die Cosun ooit heeft betaald, in ieder geval sinds de jaren zestig toen de EU startte met de suikermarktordening.

Bietenprijs hoger dan verwacht

De bietenprijs komt hoger uit dan verwacht. Begin vorig jaar verwachtte de bietentelerscoöperatie dat de bietenprijs tussen de basisprijs van € 32,50 en € 35 zou uitkomen. Die sombere verwachting was gebaseerd op de erg lage suikerprijs.

In januari 2019 was de verkoopprijs van suiker in de EU gedaald naar het laagste niveau sinds 2006, toen de Europese Commissie startte met de maandelijkse berekening van de gemiddelde verkoopprijs van suiker in de EU. Daarna werd suiker duurder, waardoor Cosun toch meer voor bietenoogst 2019 kan betalen dan werd verwacht. Bovendien heeft aardappelverwerker Aviko, net als Suiker Unie een dochterbedrijf van Cosun, in 2019 een topjaar gedraaid. Daardoor krijgen de leden een hogere toeslag op de bietenprijs.

Grote opbrengstverschillen per regio

De gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler is in 2019 uitgekomen op € 2.930. In 2018 was dat € 2.666. Door de droge zomer en natte herfst is er sprake van grote verschillen per regio, meldt Cosun.

De bietenprijs is gebaseerd op de gemiddelde kwaliteit van de bieten, zoals die aan de fabriek zijn geleverd. Het suikergehalte van oogst 2019 bedraagt 16,3%. Dat is het laagste suikergehalte sinds de oogst van 2006. Het lage suikergehalte drukt de bietenprijs flink omlaag. In 2018 zat er 17,4% suiker in de bieten.

Cosun hanteert basisprijs bieten van € 32,50

Cosun hanteert een basisprijs voor de bieten van € 32,50 op basis van 17% suiker en een winbaarheid van 91 punten. Als de bietenprijzen van alle jaren worden omgerekend naar die standaard, dan ziet het plaatje er wat anders uit. Dan komt de bietenprijs van oogst 2019 op € 39. Die is opgebouwd uit een basisprijs van € 32,50 en een ledentoeslag van € 6,50 per ton bieten. De bietenprijs van oogst 2018 volgens de standaardkwaliteit was € 34,75. Zo gerekend brengen de bieten van vorig jaar € 4,25 per ton meer op dan die van oogst 2018.

Cosun betaalt € 25 per ton surplusbieten, die boven het quotum voor de ledenleveringsbewijzen zijn geleverd (2018: € 30). Bij de gemiddeld geleverde kwaliteit komt de surplusprijs op € 23,11 per ton (2018: € 30,72).

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.