Bij detectie salmonella verliest ei direct A-status

20-09-2021 | |
Bij een salmonella-detectie worden alle eieren, die geproduceerd zijn sinds de datum van monstername, door de NVWA verdacht verklaard. - Foto: Canva
Bij een salmonella-detectie worden alle eieren, die geproduceerd zijn sinds de datum van monstername, door de NVWA verdacht verklaard. - Foto: Canva

Eieren mogen direct na detectie van salmonella niet meer verhandeld worden als klasse A-eieren.

Voorheen mocht dit wel zolang nog niet was vastgesteld dat het om Salmonella Enteritidis (SE) of Salmonella Typhimurium (ST) gaat. Deze maatregel is een wijziging in het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS), waarover Avined bericht.

Een andere aanpassing van de regels is dat bij besmetting van een koppel leghennen de datum van monstername aangehouden wordt als begindatum van de besmetting. Eerder was dit de datum van de positieve uitslag.

Bij een salmonella-detectie worden dus alle eieren, die geproduceerd zijn sinds de datum van monstername, door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verdacht verklaard. Als de serotypering geen SE of (m)ST aantoont, wordt de verdenking opgeheven en worden de eieren vrijgegeven. ‘Als er wel SE of (m)ST gevonden wordt, worden het koppel en de eieren besmet verklaard. De maatregelen die in dat geval genomen worden blijven gelijk aan de huidige werkwijze, behalve dat ze gelden vanaf de monsternamedatum in plaats van de uitslagdatum’, aldus Avined.

Meldplicht

Avined wijst legpluimveehouders erop dat ze verplicht zijn om alle positieve salmonella-uitslagen zo spoedig mogelijk bij de NVWA te melden. Registratie door het laboratorium in KIPnet volstaat daarbij als melding. Pluimveehouders kunnen hun laboratorium standaard de opdracht geven om uitslagen zo snel mogelijk in KIPnet te zetten.

Eieren vasthouden

De belangenorganisatie adviseert pluimveehouders de gewenste werkwijze rondom het ophalen van de eieren en het moment van monstername af te stemmen met het pakstation/de verzamelaar. Ze kunnen ervoor kiezen eieren vanaf het moment van monstername vast te houden op het pluimveebedrijf of het pakstation, totdat de uitslag van het salmonella-onderzoek bekend is. ‘Op deze manier voorkomt u dat er eieren verhandeld worden, die op een later moment teruggehaald moeten worden’, aldus Avined. Bovendien kunnen legpluimveehouders bij erkende laboratoria informeren naar de mogelijkheden om de doorlooptijd van monstername tot en met serotypering te verkorten.

Prijsinformatie over eieren vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Werff


Beheer