Bijna € 1,50 per kilo betaald op Duitse varkensveiling

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De Duitse internetbeurs Teleporc beleefde een voortvarende herstart.

Alle 1.515 aangeboden vleesvarkens verdeeld over 10 koppels werden verkocht. De gemiddelde prijs van de eerste veiling van dit jaar bedroeg € 1,47 per kilo geslacht gewicht. Dat is maar liefst € 0,17 hoger dan de geldende Duitse varkensprijs, die op € 1,30 per kilo staat. Die € 1,30 gold ook als inzetbedrag, maar daar werd vlot overheen geboden op alle 10 beschikbare partijen. De veilingtopper was een partij van 165 dieren die voor € 1,495 per kilo van de hand ging.

Krachtig herstel

Doorgaans is de voorsprong van de varkensveiling € 0,05 per kilo. De hoge gemiddelde prijs, maar ook de grote koopinteresse en het vlotte bieden geven aan dat de Duitse varkensmarkt met een krachtig herstel bezig is. Het schept bovendien de verwachting dat de toonaangevende Duitse noteringen nog volop ruimte hebben om verder te stijgen.

Schweinestau

Het is voor het eerst in bijna een halfjaar dat varkenshoudersvakbond ISN zijn internetbeurs voor slachtrijpe varkens houdt. De onlineveiling ging op 8 september 2020 uit de lucht nadat de varkensmarkt instortte als gevolg van de coronacrisis en uitval van slachtcapaciteit in Duitsland. De Schweinestau -de wachtrij van slachtrijpe dieren voor slachterijen- liep op en de export van varkensvlees klapte in elkaar. De marktverhoudingen waren dusdanig verstoord dat er al 2 veilingen nauwelijks meer geboden werd op de internetbeurs, omdat slachterijen geen vrije dieren meer bijkochten om de haken vol te krijgen.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Keuper
Jacco Keuper Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.