Bijna kwart kiezers tegen krimp veestapel voor natuur

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse kiezers is tegen krimp van de veestapel en daarmee gepaarde lagere voedselproductie voor meer natuurbehoud.

Zo’n 30% twijfelt hierover en heeft geen uitgesproken mening. Bijna 4 op de 10 mensen die meededen aan de peiling in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) vinden krimp van de veestapel met een lagere voedselproductie wel een goed idee.

PVV-stemmers meest tegen krimp

Kiezers van GroenLinks (71%) en D66 (61%) steunen krimp van de landbouwsector ten gunste van de natuur het vaakst. PVV-kiezers vinkten het vaakst ‘oneens’ aan (39%). Van de ondervraagde CDA-stemmers was 34% het eens en 21% oneens. Dat betekent dat bijna de helft van hen er neutraal over denkt of er nog niet over uit is. Bij de VVD-achterban is het beeld vergelijkbaar, maar zijn net iets meer mensen echt tegen een lagere landbouwopbrengst: 25%.

Economische groei hand in hand met natuur?

Een meerderheid is wel te vinden voor de stelling dat economische groei en natuurbescherming en -herstel hand in hand moeten gaan: 56% is het daarmee eens. 11% is het hiermee oneens, de rest weet het niet of is neutraal. Van de CDA-stemmers is 60% het met die stelling eens, van de VVD-stemmers is dat 53%. Ook meer dan 60% van SP-stemmers en 55% van de PvdA-stemmers zijn het hier (helemaal) mee eens, tegenover ruim een derde (35%) van de PVV-stemmers. Van GroenLinks- en D66-stemmers zijn respectievelijk 80% en 66% van mening dat economische groei en natuurbescherming hand in hand moeten gaan.

Natuur in top 5, niet bovenaan

Natuurbelangen zijn voor 49% een factor in het stemhokje. Bovenaan staat het thema meestal niet. Gezondheidszorg en onderwijs staan volgens de peiling bovenaan. Een kwart van de ondervraagden zet natuurbescherming en -herstel in de top 5 van belangrijkste onderwerpen. Ongeveer evenveel ouderen (23%) als jongeren (26%) vinden het thema ‘natuur en milieu’ belangrijk. Jongeren vinden, iets meer dan ouderen, het thema klimaat belangrijk bij het bepalen van hun keuze (30% vs. 22%).

Het onderzoek is gehouden onder een groep van 1.011 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van het WWF.

Essink
Stefan Essink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.