Bijproducten varkensvoer worden almaar duurder

Bijproducten worden gelost bij een varkenshouder. Wat er de komende tijdqua prijsstijgingen in het vat zit, is voor varkenshouders niet rooskleurig. - Foto: Bert Jansen
Bijproducten worden gelost bij een varkenshouder. Wat er de komende tijdqua prijsstijgingen in het vat zit, is voor varkenshouders niet rooskleurig. - Foto: Bert Jansen

Hoge grondstofprijzen, transportproblemen, wisselkoers; er zijn meerdere oorzaken waarom bijproducten stevig geprijsd blijven. Er zijn zorgen over de krappe voorraad, wat rond Kerst wel eens tot kortingen zou kunnen leiden.

Kopers op de bijproductenmarkt vragen zich geregeld af ‘waar het plafond is?’. Ook handelaren zijn verbaasd dat record na record gebroken wordt. De grondstoffenmarkt blijft doortrekken en doordat de prijzen van granen en soja doorstijgen, worden ook bijproducten steeds duurder. De verder oplopende voerkosten staan in schril contrast met de opbrengstprijs van varkens die zich al 2 maanden op een zeer laag niveau, stabiel voortbeweegt.

Naast het oplopende prijsniveau van mengvoer wijzen ook de prijsbepalende aspecten binnen de bijproductenmarkt alleen maar omhoog. Doordat varkens langer blijven liggen is de hokbezetting hoog en het voerverbruik navenant. De vraag naar bijproducten is over de hele linie groot en de beschikbaarheid beperkt. Leveranciers hebben slechts krappe werkvoorraden en het aanleggen van strategische voorraden is nu helemaal lastig.

Doorsnee productie en veel vraag

Zo was er een aantal weken geleden nog voldoende tarwegistconcentraat (TGC) in de markt. Maar dat is inmiddels allemaal weggelopen. Fabrieken draaien op redelijk tempo, maar van een piek in aanbod, zoals in andere jaren wel eens gebeurde, is absoluut geen sprake. Bovendien valt af en toe wel eens wat productie uit doordat onderhoud wordt gepleegd in een fabriek. Een buffer in de werkvoorraad vangt dat gat doorgaans op. Bij de krappe voorraden ontstond onlangs echter juist een groter gat doordat twee fabrieken toevallig tegelijk in onderhoud gingen.

Ook het aanbod van tarwezetmeel wordt door meerdere bijproductenleveranciers als echt krap omschreven. Weinig aanbod en veel vraag typeren die markt.

De markt van aardappelproducten wordt door sommigen als ‘redelijk in balans’ omschreven. In sommige fabrieken neemt de productie van stoomschillen toe, maar die loopt aan de andere kant ook weer vlot weg. Het lukt leveranciers daardoor niet om strategische voorraden aan te leggen die de markt door de traditionele leverings-stops rond de feestdagen door moeten helpen.

De markt voor kaaswei is, na de prijsverhoging naar € 2,80 per procent droge stof, aan het rechttrekken. Vraag en aanbod komen meer in evenwicht. Dat evenwicht was er al voor andere zuivelproducten. Daar is weinig verandering.

Dure containers geven indirect hinder

En, alsof er dan nog niet genoeg wrijving is, zijn er ook nog externe factoren die tegenzitten. Zo worden grondstoffen verhandeld in dollars. De sterke koers van de dollar ten opzichte van de euro, is in het nadeel voor degenen die voer(grondstoffen) moeten kopen.

Dan zijn er nog de logistieke problemen. Daarbij gaat het veel verder dan aantallen auto’s of chauffeurs die bijproductenleveranciers op de weg hebben. Hoewel ook zij wellicht wat merken van de krapte aan arbeidskrachten, zijn bijvoorbeeld de geëxplodeerde prijzen van containers een hindernis. Niet dat bijproducten daarin vervoerd worden, maar het kan wel een streep door de rekening zijn van hoofdproducten die bijvoorbeeld bier- of fritesfabrieken maken. Als zij de productie verlagen, komen er minder of andere bijproducten beschikbaar. Transport is een onderdeel in een heel netwerk van wereldwijde handel, waarin de bijproductenstroom slechts een klein onderdeel is.

Prijsstijging en beperkte levering

Wat er de komende tijd in het vat zit, is voor varkenshouders niet rooskleurig. De prijzen zullen bij het krappe aanbod en stijgende grondstoffenprijzen naar verwachting verder oplopen.

Vorige week waren het de tarwegistconcentraten die zonder uitzondering een dubbeltje per procent droge stof duurder werden. Ook gingen de stoomschillen van € 2,40 naar € 2,50 per % droge stof. Deze week zijn het vooral de tarwezetmelen waarvan het prijsniveau opkruipt, met bijvoorbeeld Amidyn (€ 3,40) en Hamino Spezial (€ 3,35) dat diezelfde stap omhoog maakt.

Daarbij maken leveranciers zich zorgen om de leveringszekerheid rond de feestdagen nu het ze moeilijk tot niet lukt om strategische voorraden aan te leggen. Een noodmaatregel die boven de markt hangt is dat leveranciers bij tekorten tijdelijk kortingen doorvoeren op de te leveren hoeveelheden van bepaalde producten. Sommige leveranciers willen dat voor zijn. Zij vragen hun klanten nu al vriendelijk om mee te denken. Zo roept Smits deze week in een e-mail zijn klanten op om spaarzaam om te gaan met Biva en het niet in grotere hoeveelheden in het recept op te nemen dan de afgelopen periode.

Prognose: prijsstijging.

Meer prijsinformatie over bijproducten vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Keuper
Jacco Keuper Redacteur
Meer overBeheer