Bijproductenmarkt nog in balans

12-11-2019 | |
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

De vraag naar bijproducten voor de varkenshouderij is stevig, passend bij de stand van zaken aan het vleesvarkensfront.

Tarwezetmeel is bij de meeste leveranciers stabiel qua prijs. De leverbaarheid is hier en daar wat minder, bijvoorbeeld door een tijdelijke productiestop van een fabriek. Er is in zo’n geval wat gebufferd om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Niettemin zou een wat grotere aanvoer zeker kunnen worden opgenomen. Dat blijkt ook uit de prijs van het samengestelde product Biva, op basis van reststromen uit zoetwaren en zuivelbranches. Het energierijke product is wat minder goed leverbaar. De prijs per ton stijgt deze week met € 0,10 per procent droge stof.

Eiwitcomponenten duurder

Vorige week steeg de prijs van de soorten tarwegistconcentraat al met € 0,10 per procent droge stof. Dat is duidelijk een kwestie van duurder wordende eiwitcomponenten in het rantsoen. Deze week verhoogt ForFarmers de prijs van biergist met € 0,10 per procent droge stof. Ook de erwtencrème wordt iets duurder. Voor biergist geldt uiteraard ook dat de aanvoer nu wat minder wordt doordat de brouwerijen minder produceren.

Wachten op prijswijziging aardappelreststromen

Voor het overige zijn er nog steeds geen grote bewegingen waar te nemen aan het bijproductenfront. Mogelijk dat in de komende weken het tarwezetmeel wat in prijs zal stijgen, maar de balans tussen vraag en aanbod slaat nog niet door. Voorts is het wachten op prijswijziging van de aardappelreststromen, die seizoensmatig gaan toenemen.

Prognose: stabiel.

Meer prijsinformatie over bijproducten vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur


Beheer