Skip to content

Bijzondere baten fleuren betere cijfers FrieslandCampina op

Updated on:
Bedrijven
Achtergrond
Hein Schumacher en Jaska de Bakker - Foto: Ton Kastermans

Hein Schumacher en Jaska de Bakker - Foto: Ton Kastermans

FrieslandCampina kijkt terug op een beter 2019. Vooral de winst steeg, maar niet enkel door een beter draaiend bedrijf.

FrieslandCampina presenteert over 2019 aardig betere resultaten dan over 2018, toen het een ronduit slecht jaar was voor de onderneming. De omzet is weliswaar lager dan vorig jaar, maar de winst is fors hoger, en ook het melkgeld dat de leden ontvangen mogen tikt zwaarder door.

Volgens CEO Hein Schumacher en CFO Jaska de Bakker komt dit doordat de aanpassingen die ze in de voorbije jaren in het bedrijf hebben doorgevoerd, nu vruchten beginnen af te werpen. Zo helpt het volgens hen dat meer producten met toegevoegde waarde en onder merk worden verkocht. Ook de vergrote focus op kaas betaalt zich volgens hen terug.

Eenmalige baten goed voor bedrijfsresultaat FrieslandCampina

De resultaten worden echter ook sterk opgestuwd door eenmalige baten, zoals de verkoop van Creamy Creation (boekwinst € 21 miljoen) en van het belang in CSK Food Ingrediënts (boekwinst € 91 miljoen). Volgens De Bakker is het bedrijfsresultaat ook zonder deze inkomsten nog steeds 7% hoger dan in 2018, maar zonder de eenmalige meevallers oogt het resultaat toch beslist minder indrukwekkend. Ook de prestatietoeslag was dan niet zo sterk gestegen als nu.

Valutakoersen en afgenomen melkaanvoer dragen bij aan resultaat

Ook andere factoren werkten mee om een beter resultaat te bereiken. Zo pakten de valuta-effecten vorig jaar gemiddeld genomen vooral positief uit en (misschien vreemd om dit als positief te betitelen) daalde de melkaanvoer vorig jaar met 355 miljoen kilo, wat maakte dat relatief minder melk tegen een lagere waarde hoefde te worden afgezet.

Verder, zo stellen Schumacher en De Bakker, is een groter deel van de melk die anders tot poeder wordt verwerkt, vorig jaar in kaas omgezet. Dit dankzij een productie-overeenkomst met DMK. Ook in Pakistan gaat het beter. Er is daar zelfs dividend uitgekeerd.

Echter, niet alle bedrijfsonderdelen draaiden beter. Zo zagen de onderdelen Special Nutrition en Ingrediënts hun bedrijfsresultaten dalen, onder meer door de onrust in Hongkong.

Consumer Dairy draagt bij aan goede cijfers RFC

Dairy Essentials blijft een verlieslatend onderdeel, maar deed het vorig jaar toch beter. Het negatieve bedrijfsresultaat verminderde met € 164 miljoen. Dit komt echter voor een groot deel door de verkoop van CSK. Zonder dit, blijkt er nog best veel te verbeteren. De verwachting is echter dat de aanpassing van de garantieprijs daar komend jaar een flinke bijdrage aan zal leveren.

Bedrijfsonderdeel Consumer Dairy maakte veel goed, met een 5,4% hoger resultaat. Zelfs de moeilijke markten in de Benelux en Duitsland konden dit niet veranderen.

Corona-effect op bedrijfsresultaten nog onduidelijk

Over de vooruitzichten voor dit jaar is CEO Hein Schumacher voorzichtig. Het is nog volstrekt niet te zeggen hoe hard de coronavirus-epidemie zal toeslaan en wat voor effect dit zal hebben op de zuivelmarkt. Toch ziet hij ook weer positieve signalen. In China is sprake van enig herstel in de markt. FrieslandCampina mag in overleg met de autoriteiten zelfs weer zuivelproducten de zwaar getroffen provincie Hubei in brengen. Van een snel aanvullen van alle voorraden zal echter nog geen sprake zijn, laat staan dat alles weer terug gaat naar ‘normaal’. Naast het corona-effect houdt Schumacher ook rekening met aanhoudende geopolitieke instabiliteit, met nieuwe handelsbelemmeringen tot gevolg.

Snel delen

Afbeelding
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin