Bio geeft gangbaar dolkstoot

16-09-2022 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Je zult maar gangbaar boer zijn met grote zorgen over je bedrijf.

De beperking van de stikstofuitstoot betekent dat je tientallen procenten moet krimpen. Of stoppen als je dicht bij een natuurgebied zit. Slapeloze nachten. Hoewel je geen actievoerder bent, heb je toch meegedaan. Je wilt samen met je collega’s alles doen om het beleid van het kabinet om te buigen. Dat kun je alleen samen bereiken. Daarom was het zo goed dat de laatste keer zowel LTO als actievoerende partijen als FDF en Agractie aan tafel zaten. Je moet eenheid uitstralen als je wat wilt bereiken.

Als we zelfvoorzienend zijn is het stikstofprobleem opgelost

Dat wordt moeilijk als je collega’s uit de biologische hoek je gaan aanvallen. Dat deed Tom Saat, die een gastcolumn schreef in de Volkskrant. Saat is biologisch-dynamisch veehouder in Almere. Hij is het helemaal eens met het kabinet dat de stikstofuitstoot minimaal gehalveerd moet worden. Hij pleit voor het snel invoeren van grondgebonden veehouderij. Dat betekent dat elke boer zijn voer van eigen grond moet kunnen halen. Hij stelt dat de import van veevoergrondstoffen in de Rotterdamse haven dan kan stoppen. Als we zelfvoorzienend zijn is het stikstofprobleem opgelost. Dat duizenden medewerkers in de havens, de veevoerfabrieken, maar ook de zuivel dan werkeloos worden, noemt hij niet. Evenmin als de loonwerkers, mechanisatiebedrijven, enz. Dat we als kenniscentrum voor de landbouw in de wereld verdwijnen is voor hem onbelangrijk.

Niet luisteren naar LTO

Hij geeft ook LTO een dolkstoot in de rug. Hij vindt onze landbouworganisatie niet representatief voor het behartigen van de boerenbelangen en dan vooral gangbaar. Hij twijfelt aan de ledenaantallen en denkt dat ermee gesjoemeld wordt. Bovendien zijn volgens hem boeren niet lid vanwege het beleid, maar om de voordeeltjes van het lidmaatschap. Daarom raadt hij het kabinet aan niet te luisteren naar LTO, maar naar de democratisch gekozen Tweede Kamer.

Met zulke collega’s heb je geen vijanden nodig. Met deze dolkstoot in de rug maakt Tom Saat de kloof tussen biologisch en gangbaar dieper en groter. Dat is goed fout.Beheer