Skip to content

Biodiversiteit bij 7 akkerbouwers onder de loep

Een malaise (een soort tent) waarin gekeken wordt naar schadelijke en nuttige insecten. - Foto: Delphy

Een malaise (een soort tent) waarin gekeken wordt naar schadelijke en nuttige insecten. - Foto: Delphy

Onderzoeks- en adviesbureau Delphy monitort biodiversiteit bij 7 akkerbouwers in Friesland, Groningen en Drenthe. Hierbij wordt een relatie gelegd met de ontwikkeling van ziekten en plagen in de gewassen.

Dit doet Delphy samen met Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen UR en agrobedrijf BASF onder de paraplu van het POP3-project ‘Innoveren naar duurzame en natuurinclusieve noordelijke bouwplannen’. Zo willen de onderzoekers samen met de akkerbouwers komen tot praktische, duurzame en renderende maatregelen die helpen invulling te geven aan natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw.

Strokenteelt en akkerranden

iermee reageren de instellingen op de discussie rondom biodiversiteit in Nederland en ook in het agrarisch gebied. De partijen willen het effect van natuurinclusieve landbouw op de praktijk in kaart brengen en akkerbouwers helpen daar invulling aan geven. Nog veel zaken zijn onbekend, omdat er te weinig (monitorings)onderzoek naar is gedaan.

De 7 akkerbouwers zijn al langer bezig met diverse zogenaamde natuurinclusieve maatregelen, zoals de aanleg van akkerranden, wintervoedselvelden, ruige slootkanten, strokenteelt, mengteelten, niet kerende grondbewerking. Bij hen zijn onder andere malaise (een soort tent) en potvallen (in de grond) geplaatst en wordt er wekelijks in een aantal gewassen gekeken naar schadelijke en nuttige insecten.

Snel delen

Petra Vos
Petra Vos

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin