Doorgaan naar artikel

Biologisch areaal Zweden groeit licht

Een areaal met biologische spruiten. - Foto: Ton Kastermans

Een areaal met biologische spruiten. - Foto: Ton Kastermans

Het biologisch bewerkte landbouwareaal in Zweden groeide vorig jaar met 1% naar 614.300 hectare.

In het totale areaal komt de biologische teelt daarmee op een aandeel van 20%. Dat melden de statistici van de rijksdienst landbouw (Jordbruksverket) in Jönköping. Het aandeel van de akkerbouw is 477.900 hectare. Ruim 136.000 hectare is weiland. Van het bio-akkerbouwareaal wordt volgens de dienst ruim 110.000 gebruikt voor de graanteelt. Dit areaal is in vergelijking met het voorafgaande jaar 8% groter.

Het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven of bedrijven onder overschakeling op bioteelt bedraagt krap 5700. In dat cijfer kwam ten opzichte van 2018 geen verandering.

Beheer
WP Admin