Biologisch en gangbaar samen in project in Nedersaksen

16-11-2020 | Laatste update op 17-06 | |
Oogst van wintergerst. - Foto: Henk Riswick
Oogst van wintergerst. - Foto: Henk Riswick

Dertig biologische en dertig gangbare akkerbouwers in Nedersaksen stappen in een door de overheid van de deelstaat gesteund modelproject ter bevordering van de insectenstand.

Dat delen de landbouwministers van milieu en landbouw van Nedersaksen mee. De gangbare akkerbouwers zien op 1 tot 3 hectare van hun areaal af van de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Ter vergelijking wordt eenzelfde oppervlakte normaal bewerkt. De bio-akkerbouwers bewerken op hun wijze een areaal met vergelijkbare grondomstandigheden. Tevens helpen zij de gangbare partners met mechanische onkruidbestrijdingsmethoden.

Meer biodiversiteit bij een hogere productie

De partners wisselen tijdens het project hun ervaringen uit met als doel hoe meer biodiversiteit bij een hogere productie kan worden gehaald. In alle gevallen wordt voor de teelt dit jaar gekozen voor wintergerst. In de loop van het groeiseizoen wordt vastgelegd hoe de insectenbestanden en de akkerbouw begeleidende flora zich ontwikkeld.

Het project draait onder de afkorting FINKA (bevordering van de insectenpopulaties in de akkerbouw). De ministeries voteren voor het project met een looptijd tot 2025 € 3,5 miljoen.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen