Biologisch is gezonder?

Schoonvelde
Henk Schoonvelde Melkveehouder
Foto: Dirk Hol
Foto: Dirk Hol

Het achtuur-journaal liet het weer gebeuren. Een niet wetende, maar goedwillende passant op straat mocht haar zegje doen over het feit dat gezond voedsel duurder werd. Het antwoord: “Ja belachelijk, niet te geloven dat biologisch voedsel duurder is”.

Laat het duidelijk zijn, ik heb erg veel respect voor de biologische landbouw. Ook voor ons bedrijf hebben wij al meerdere malen een sigarendoosberekening gemaakt of het aantrekkelijk is om biologisch te worden. Maar, voor alle sterke punten van biologisch kun je met gemak een tegenargument invullen. Onderzoek laat zien dat het zeker niet gezonder is en de KringloopWijzer toont niet aan dat biologisch beter is voor mens, bodem of klimaat.

Ik vind biologisch asociaal. Totale verbazing is meestal de blik die ik ontvang

Asociaal

Sterker nog, ik trigger ‘GroenLinks-familie’ en kennissen die vragen waarom ik niet biologisch ben met het zwartwitte antwoord. Ik vind biologisch asociaal.

Totale verbazing is meestal de blik die ik ontvang. Hoezo? Nou, volgens mij zit jij in de politieke hoek die groen en de minderbedeelde medemens hoog in het vaandel heeft staan. Biologisch is duurder en legt veel beslag op de schaarse vruchtbare gronden. Slecht voor de armere medemens en geen ruimte meer voor echte natuur in deze wereld.

Veelal sla ik de discussie met dit argument bij de gemiddelde burger een beetje dood. Blijkbaar is biologisch een dermate sterke merknaam dat mensen zich ineens realiseren zich amper te hebben verdiept in het gehele plaatje.

Structuren achter de voedselketen

Het geeft weer dat mensen amper de structuren in beeld hebben achter de voedselketen. Het zijn juist de moderne, grootschalige, op innovatie gestoelde structuren die zorgen voor goedkoop en betaalbaar voedsel. Snelgroeiende steden als Tokio, São Paulo of Hongkong ga je niet voeden met een biologische moestuin. In plaats van terug naar vroeger moeten we juist innovaties aanjagen. Veelal zal dit een combinatie zijn van nieuwe technieken in samenwerking met de natuur. Hierin zijn wij al heel goed en ik weet zeker dat wij in combinatie met precisielandbouw, kennis uit de biologische landbouw, data en ketenregie alleen maar beter worden. Minder verliezen, minder oppervlakte nodig, minder afval en de groeiende wereldbevolking blijven voeden. Een positief verhaal en een prachtige uitdaging om als boer deel van te mogen uitmaken, laten we hierop trots zijn en dit nog beter uitdragen.
Beheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen