Biologische wijnbouw wint terrein

06-10 | |
Foto: Román Ríos
Foto: Román Ríos

Het gecertificeerde areaal biologische wijnbouw wereldwijd beslaat naar schatting 454.000 hectare, goed voor 6,2% van het totale wijnbouwareaal.

Dat meldt de International Organisation of Vine and Wine (OIV) in een rapport over de biologische wijnbouw.

Reactie op maatschappelijke vraagstukken

De biologische wijnbouw zit sinds eind 20e eeuw in de lift. De OIV ziet dit als reactie op maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder omtrent humane gezondheid en het milieu. In de periode 2005 tot 2019 is het oppervlak aan biologische wijnbouw gemiddeld met 13% per jaar toegenomen. Het oppervlak niet-biologische wijnbouw daalde in dezelfde periode met gemiddeld 0,4% per jaar.

63 landen

In 2019 waren 63 landen betrokken bij gecertificeerde biologische wijnbouw. Europa domineert. Spanje, Frankrijk en Italië zijn samen goed voor 75% van het gecertificeerde biologische wijnbouwareaal.

Willem VeldmanBeheer