Bioteelt wijst Duitse landbouw weg naar duurzame productie

24-01 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Milieu, klimaat en landbouw gaan hand in hand in de opzet van het Duitse regeringsbeleid. Regionale biowaardeketens en innovatieve gewasveredeling vormen daarbij de hoekstenen in het beleid van de nieuwe landbouwminister Cem Özdemir.

Biologische landbouw wijst de weg naar een duurzame agrarische productie. Dat is het devies waarmee de nieuwe Duitse landbouwminister Cem Özdemir aan zijn werk is begonnen. De door regeringspartij Bündnis90/Die Grünen naar voren geschoven bewindsman maakt ook meteen maar duidelijk dat milieu en klimaat centraal komen te staan in het beleid. Daarvoor heeft hij een andere leus paraat. “Milieu- en klimaatbescherming is landbouwbescherming,” aldus de one-liner waarmee Özdemir zijn visie zo hapklaar mogelijk voor een breed publiek voor het voetlicht brengt.

Nauw samenwerken met milieuministerie

De bedoeling is om nauw samen te werken met het milieuministerie, dat wordt bezet door partijgenoot minister Steffi Lemke. Dat lijkt een duidelijke verandering ten opzichte van de vorige regering, toen de ministers van landbouw en milieu een verschillende partijkleur hadden. Dat leidde diverse keren tot conflictueuze situaties bij de concretisering van het beleid. Dit soort botsingen willen Özdemir en Lemke niet en zullen ze waarschijnlijk ook niet krijgen. Beiden spreken van een ‘strategische alliantie tussen milieu en landbouw.’ Hierbij wordt uitgegaan van een ‘holistische kijk op het landbouwbeleid, dat het totale proces van de voedingsproductie tot aan de consument omvat.’ Kortom: Özdemir en Lemke staan zij aan zij.

Versterking van regionale bio-waardevormingsketens

Voor wat betreft de biologische teelt en de wegwijzende functie daarvan mikt de zogenoemde stoplichtcoalitie van SPD, FDP en Groenen op een aandeel van 30% – gemeten naar het areaal – in 2030. Halverwege vorig jaar lag het bio-aandeel op iets meer dan 10%. “Een grote opgave,” erkent Özdemir, die daarom “uiteenlopende maatregelen” aankondigt om het gat tussen droom en werkelijkheid de komende acht jaar te overbruggen. Hij mikt daarvoor op een versterking van de regionale bio-waardevormingsketens. Daarvoor is onderzoek nodig naar onder andere de transparantie in die ketens en de vraag naar regionale producten. De bedoeling is dat met alle betrokkenen bij de keten rekening wordt gehouden, niet alleen de agrarische sector maar ook de consument.

Opbrengsten gewassen omhoog

Tevens moeten de opbrengsten van de gewassen omhoog, zonder een vergroting van de inzet van meststoffen en gewasbescherming. Met het oog daarop komt er extra geld beschikbaar voor innovatief onderzoek op het gebied van de gewasveredeling. Voor zowel de biowaardeketen als de gewasveredeling kunnen de onderzoeksinstellingen zich de komende twee à drie maanden alvast melden met concepten voor projecten. Daarmee wordt aangegeven dat de minister in ieder geval een beetje vlot uit de startblokken wil komen met de realisering van de ambities.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer