Blankvlees weer gestegen in prijs

De markt voor blankvleeskalveren lijkt de weg naar boven gevonden te hebben.

Ook afgelopen week pluste de prijs tussen de 10 en 20 cent. In heel Europa is de stemming goed. Maar er zijn wel wat kanttekeningen: het prijsniveau moet nog flinke stappen maken om iets over te houden aan de opbrengstprijzen van kalfsvlees. Er zit nog flink wat aanbod in de pijplijn dat de prijs kan drukken op de markt. Ook blijft het onzeker hoe corona zich ontwikkelt. Een geheel, of gedeeltelijke lockdown in één van de afzetlanden is absoluut funest voor de prijs van kalfsvlees.

Hogere prijzen in het najaar

Integraties verwachten in september nog een grotere aanvoer van kalveren die nog in maart opgezet zijn. Vanaf afgelopen april zijn flink minder kalveren opgezet. De verwachting is dat het aanbod van kalveren vanaf oktober terugloopt. Meestal is het najaar een periode dat het blank kalfsvlees stijgt in prijs richting de kerst. Dat zal ook nu van harte welkom zijn om wat van de verliezen goed te kunnen maken. Denkavit geeft op dit moment geen notering af voor blankvleeskalveren.
Prognose: pas op de plaats voor prijs.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.