Blankvleeskalveren krap boven € 4 per kilo

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De prijzen voor blankvleeskalveren bleven aan het einde van vorig jaar stabiel.

De prijsverhogingen die bij rosévlees werden genoteerd, konden niet op deze categorie kalveren worden bijgeschreven. Gemiddeld bedroeg de prijs € 4,04 per kilo in de laatste week van 2020. Ten opzichte van een jaar eerder loopt de prijs toch nog zo’n 60 cent achter.

Slachtleeftijden gedaald

Integraties hebben wel de slachtleeftijden flink aan kunnen pakken. Deze zit rond de 25 tot 26 weken. Vooral in de laatste weken van december is veel energie gestoken in het wegwerken van oudere dieren. Het sentiment is niet slecht. Er is een krapper aanbod van kalveren en slachterijen krijgen hiermee ruimte om ook wat aan de voorraden in de vrieshuizen te doen. Al met al een goede uitgangspositie, voor een sector die nog een lange weg te gaan heeft naar renderende prijzen. In combinatie met een te verwachten goede vraag, is de sector klaar om wat stappen in de prijs te gaan maken. Dat zou deze week al kunnen beginnen met een prijsverhoging van 10 à 15 cent per kilo.

Prognose: 10 tot 15 cent duurder.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.