Blankvleeskalvermarkt moeizaam

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De afzet van blankvlees verloopt moeizaam. Het blijft een markt, waarin slachterijen hard moeten werken het vlees af te kunnen zetten.

Vanaf het begin van het jaar hebben ze kunnen terugvallen op het op laten lopen van de slachtleeftijd van de kalveren. Daarmee bleef de uitbetalingsprijs stabiel. Nu komt de maximum leeftijd om de dieren als blankvlees te verkopen snel dichterbij. De geslachte dieren zijn nu al ongeveer 28 weken. De prijs voor blankvleeskalveren blijft moeizaam stabiel tussen € 3,91 tot € 4,06 per kilo geslacht gewicht.

Hoop op Pasen

Slachterijen kijken reikhalzend uit naar Pasen en hopen, net als in de jaren vóór de coronacrisis, op een aantrekkende vraag naar kalfsvlees. Om daar echt vol van te kunnen profiteren, is het noodzakelijk dat er versoepelingen komen en horecabedrijven in ieder geval weer open mogen. Blijft dit uit, dan schetsen ingewijden een heel donker scenario met prijzen die weer terugvallen. Voor de komende week blijft het een moeizame markt met flinke prijsdruk.

Prognose: prijsdruk.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.