Blankvleesmarkt meer onder druk

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De prijzen gaan in de komende week een flinke stap terugzetten.

Het marktbeeld was al weken hetzelfde. Moeizaam stabiele prijzen bij een aanbod dat passend werd gemaakt bij de vraag. Integraties hebben lang gestuurd op het slachten met het oog op versoepelingen rond Pasen. Nu is de leeftijd van de te slachten dieren te veel opgelopen en moet er meer worden geslacht dan de markt aankan. Dat ging afgelopen week nog redelijk, maar zal deze week toch echt doordrukken. Daar komt bij dat de slachtcapaciteit niet wordt gehaald door de vrije dagen in de komende weken. Hierdoor gaan de prijzen in de komende week een flinke stap terugzetten.

Geen opleving door Pasen

Daar waar Pasen meestal zorgt voor wat meer afzet van kalfsvlees, zal dit jaar de afzet daar weinig van kunnen profiteren. Een kleine meevaller is het terugdraaien van de lockdown in Duitsland vanaf aanstaande donderdag. Dat had de slachterijen een flinke logistieke uitdaging opgeleverd deze week, want dan was het aantal slachtdagen nog minder geweest. Voor de komende weken is vooruitzicht desondanks niet rooskleurig, met dalende prijzen.

Prognose: lagere prijzen.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Dijkerman
Marc Dijkerman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.