Blijvers krijgen het moeilijk

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Het nitraat-actieprogramma waar demissionair minister Carola Schouten mee gekomen is, is niet mals.

Als één ding hieruit duidelijk wordt is het dit: grondgebonden landbouwbedrijven hebben pittige tijden voor de boeg.

In het kader van het nitraatbeleid (lees: mestbeleid) worden de teugels weer wat strakker aangetrokken dan ze al waren. Met allerlei extra maatregelen die de bandbreedte waarbinnen veehouders en akkerbouwers moeten opereren, smaller maken. Denk aan bredere teeltvrije stroken en ruimere vruchtwisseling.

Lastige tijden

Tel daarbij op de effecten van stikstofbeleid (emissies uit stallen omlaag) en maatregelen voor gezondheid (fijn stof) en dierenwelzijn, en het beeld is duidelijk: er staan lastige tijden voor de deur.

Veel aandacht ging de laatste tijd uit naar de stoppers. Het ging over opkoopregelingen in het kader van het stikstofbeleid en over mogelijk zelfs onteigening van bedrijven en hun grond. Nu wordt duidelijk dat het misschien juist wel de blijvers zijn die het het moeilijkst krijgen de komende tijd. Hopeloos is het natuurlijk niet. Er liggen allerlei kansen, onder meer dankzij nieuwe technieken en nieuwe markten.

Het gaat nu over rundveehouderij en akkerbouw. Andere sectoren, zoals varkenshouderij en glastuinbouw, hebben ook hun dalen gehad – en zijn daar weer uitgekomen. Dat biedt inspiratie en perspectief.

Een periode van uitdunning van bedrijven heeft ook gevolgen voor ‘de periferie’, de toeleveranciers en afnemers van de primaire bedrijven. Om deze toonaangevende sector te behouden, zit er eigenlijk maar één ding op: nog meer inzetten op innovatie en op vooruitgang, op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Lees ook: ‘Onteigening drukt ingrepen bouwplan van de radar’
Beheer