Bloembollenhandel verwacht tot € 160 miljoen schade door coronavirus

Handelsbedrijven in de bloembollensector verwachten dat de schade door het coronavirus kan oplopen tot € 160 miljoen. Dat blijkt uit een enquête die handelsbond Royal Anthos onder de handelsbedrijven in de bloembollensector heeft uitgevoerd.

De verwachte schade komt door annuleringen door afnemers, het niet betalen van geleverde orders en een inkooprisico van vooral voorjaarsbloeiende bolgewassen zoals tulpen, hyacinten en narcissen.

Impact corona pp nationale en internationale vraag naar lelies

Het annuleringsrisico is het grootst in de leliehandel. Deze bedrijven hebben momenteel grote voorraden die in de loop van dit jaar worden uitgeleverd. De bedrijven vrezen dat het coronavirus ook voor de lange termijn een grote impact heeft op de nationale en internationale vraag naar lelies. De situatie in Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika wordt ronduit als ‘zorgelijk’ omschreven, terwijl afnemers in een groot aantal Aziatische landen terughoudend reageren op de markt, mede door een toenemend valutarisico.

Export voorjaarsbloeiende bolgewassen

De export van voorjaarsbloeiende bolgewassen richting professionele bloemenkwekers was op het moment van de uitbraak in Europa grotendeels afgehandeld. Bedrijven die nog over restpartijen beschikten, zagen wel veel orders geannuleerd worden. De verkoop van zomerbloeiende bolgewassen zoals dahlia’s en gladiolen, voor tuingebruik door consumenten was op het moment van de uitbraak van het virus net op gang gekomen. Het risico op annuleringen voor deze handelsbedrijven was daardoor relatief klein. Sommige van hen verwachten echter wel voorraad over te houden die bedoeld was voor het uitleveren van na-orders.

Hoog debiteurenrisico

Uit de enquête blijkt ook dat het debiteurenrisico hoog wordt ingeschat. De exporteurs van voorjaarsbloeiende bolgewassen richting professionele buitenlandse bloemenkwekers maken zich ernstige zorgen. In de afgelopen maanden hebben de leveranties al plaatsgevonden. De vraag is of de betalingen zullen volgen. Veel van die bloemenkwekers hebben net als hun Nederlandse collega’s immers eveneens te maken met de gevolgen van het virus, waardoor de verkopen van hun bloemen stagneren.

Export van leliebollen

De export van leliebollen moet nog op gang komen, maar ook daar heerst onzekerheid of de buitenlandse bloemenkwekers op termijn aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Veel hangt af van de vraag of – en op welke termijn – de bloemenmarkt zich wereldwijd herstelt. De consumentenverkoop van de zomerbloeiende gewassen was in veel landen goed op gang gekomen, maar door een lockdown in belangrijke afzetmarkten dreigt die te stagneren. Ook dat leidt bij de betreffende handelsbedrijven tot onzekerheid over de betalingen.

Naderend inkoopseizoen

Het naderende inkoopseizoen van de voorjaarsbloeiende bolgewassen baart de handel zorgen. Een verwachte prijsval zal druk zetten op de inmiddels afgesloten koopovereenkomsten met de teelt en dat zal leiden tot een prijzenslag in de richting van de afnemers. Anthos vindt dat een onwenselijke ontwikkeling en vraagt hiervoor ook de aandacht van andere marktpartijen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.