Blokhuis blijft erbij: geen suikertaks

07-09-2020 | Laatste update op 27-01 | |
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. - Foto: ANP
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. - Foto: ANP

Staatssecretaris Paul Blokhuis zal de suikertaks op frisdrank niet invoeren, ook al zal de invoering ervan bijdragen aan een vermindering van overgewicht.

Dat schrijft de bewindsman van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

De suikertaks zit wel in een overzicht van mogelijke belastingmaatregelen die het ministerie van Financiën heeft opgesteld. Dat overzicht is bedoeld voor politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s en voor een volgend kabinet voor de aanpassing van het belastingstelsel. Behalve een suikertaks bevat het overzicht van Financiën ook andere belastingmaatregelen, zoals een heffing op producten met (te) veel zout of vet, vlees (zowel uit gezondheids- als uit milieuoverwegingen) en de verlaging van belasting op groenten en fruit.

Afspraken met frisdrankindustrie

Blokhuis heeft in het Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt met de frisdrankindustrie over de vermindering van de suikerconsumptie in frisdranken. Gedurende de besprekingen met de industrie is een mogelijke heffing op suikerhoudende dranken wel aan de orde geweest, maar heeft de staatssecretaris er uiteindelijk voor besloten geen suikertaks in te voeren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft aan de hand van een vergelijking de effecten van de invoering van een suikertaks in drie Europese landen vastgesteld dat de invoering van wettelijke maatregelen en prijsprikkels de suikerconsumptie wel naar beneden kan worden gebracht. Consumenten veranderen hun consumptiepatroon als suikerhoudende dranken duurder worden, al is dat effect niet in alle landen even groot.

Blokhuis zegt dat een suikertaks een aanvullend effect kan hebben in Nederland.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.