BO Akkerbouw: eenvoudige schaderegeling aardappelen

22-04-2020 | |
Op 1 april lag nog bijna 1,5 miljoen ton fritesaardappelen in de bewaarschuren. Daarvan is voor een half miljoen ton nog afzet te vinden. - Foto: Bert Jansen
Op 1 april lag nog bijna 1,5 miljoen ton fritesaardappelen in de bewaarschuren. Daarvan is voor een half miljoen ton nog afzet te vinden. - Foto: Bert Jansen

De schaderegeling voor fritesaardappeltelers moet eenvoudig van opzet zijn en toch oneigenlijk gebruik voorkomen.

Ook de kosten voor de uitvoering moeten beperkt blijven. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de Brancheorganisatie Akkerbouw voor de vergoedingsregeling van ongeveer € 50 miljoen voor de akkerbouwers die onverkoopbare fritesaardappelen in de schuur hebben liggen, zegt directeur André Hoogendijk. “De kunst is om een regeling te maken die eerlijk is, eenvoudig uitvoerbaar en waarbij het geld bij de juiste personen terecht komt.”

Bijna 1,5 miljoen ton fritesaardappelen in bewaarschuren

De regeling wordt opgesteld door het ministerie van landbouw, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de BO Akkerbouw. Volgens de BO lag er op 1 april nog bijna 1,5 miljoen ton fritesaardappelen in de bewaarschuren. Daarvan is voor een half miljoen ton nog afzet te vinden.

Lees verder onder de foto

André Hoogendijk. “De kunst is om een regeling te maken die eerlijk is, eenvoudig uitvoerbaar en waarbij het geld bij de juiste personen terecht komt.” - Foto: Fred Libochant
André Hoogendijk. “De kunst is om een regeling te maken die eerlijk is, eenvoudig uitvoerbaar en waarbij het geld bij de juiste personen terecht komt.” - Foto: Fred Libochant

Hoogendijk: “Die bijna 1,5 miljoen ton is gebaseerd op gegevens van de VAVI-leden over de hoeveelheid nog niet geleverde contractaardappelen. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van gegevens van aardappelhandelaren. En we hebben een enquête gehouden onder de leden van LTO en VTA om zicht te krijgen op de hoeveelheid vrije aardappelen. Zo komen we op bijna 1,5 miljoen ton.”

De schaderegeling is alleen bedoeld voor aardappelen waar telers van kunnen aantonen dat ze daar geen afzet voor hebben

De vraag of gecontracteerde aardappelen worden opgehaald door de verwerkers en wat de telers daar voor betaald krijgen, is geen aandachtspunt voor de opstellers van de schaderegeling. Hoogendijk: “Daar moeten de teler en zijn afnemer samen uitkomen. De schaderegeling is alleen bedoeld voor aardappelen waar telers van kunnen aantonen dat ze daar geen afzet voor hebben. Die aardappelen kunnen telers straks aanmelden bij RVO, daar staan de verwerkers buiten. Die aardappelen gaan dan niet naar de verwerking, maar bijvoorbeeld naar het veevoer. We zijn er nog niet uit hoe we gaan bepalen voor welke hoeveelheid aardappelen welke vergoeding gaat gelden. We overwegen taxatie vooraf of het laten wegen van alle afgevoerde aardappelen. Taxatie kost veel tijd en is duurder.”

Ongeoorloofde staatssteun

Volgens Hoogendijk is het een constructief overleg tussen LNV, RVO en de BO. “We moeten het eens worden over de inhoud. Dan moeten juristen het beoordelen, zodat de officiële regeling geschikt is voor publicatie in de Staatscourant. En Brussel moet eerst nog beoordelen of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Daar verwacht ik overigens geen problemen mee. Maar dit hele traject kost tijd.”

3,717 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben de telers dit jaar 3,717 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst, inclusief tafelaardappelen. Uit cijfers van de VAVI blijkt dat van juli 2019 tot en met maart 2020 de fritesfabrikanten 1,805 miljoen ton aardappelen uit Nederland hebben verwerkt. In diezelfde periode is 630.950 ton consumptieaardappelen geëxporteerd, inclusief tafelaardappelen, volgens de NAO. Volgens deze theoretische berekening lag er per 1 april dan nog 1,281 miljoen ton consumptieaardappelen in de Nederlandse bewaarloodsen.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer