BO Akkerbouw: klimaatstudie Schouten deugt niet

De akkerbouwsector heeft felle kritiek op de klimaatstudie die landbouwminister Carola Schouten vorige week presenteerde. Volgens de Brancheorganisatie Akkerbouw stuurt de studie er op aan om de plantaardige productie te laten krimpen om de veehouderij overeind te houden

Schouten stuurde vorige week een scenariostudie naar de Tweede Kamer, die is uitgevoerd door Wageningen UR (WUR). WUR bekeek de effecten van de verduurzaming van de landbouw. Daarbij is er van uit gegaan dat alle boeren in Nederland dit toepassen.

Volgens vicevoorzitter Jaap van Wenum van de BO Akkerbouw stuurt de studie er op aan dat de plantaardige productie in Nederland krimpt om emissies in de veehouderij te compenseren. “De studie heeft onvoldoende aandacht voor tendensen in de markt en de maatschappij, zoals het bevorderen van kringlooplandbouw, het produceren van plantaardig eiwit en het verwaarden van plantaardige producten.”

‘Studie houdt geen rekening met kringlooplandbouw’

De opstellers van de studie gaan er vanuit dat ook in 2050 nog steeds een groot deel van het veevoer geïmporteerd wordt en niet binnen Nederland zelf geproduceerd zal worden, zegt Van Wenum. “Verder gaat de studie er van uit dat de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders wordt beperkt, omdat het omzetten van grasland naar akkerbouw dan niet meer mogelijk is. In feite betekent dit dat de studie geen rekening houdt met het stimuleren van kringlooplandbouw en dat grondruil tussen akkerbouwers en veehouders onmogelijk is.”

Uitputting van de grond

Een ander kritiekpunt van Van Wenum is dat de studie er van uit gaat dat de gewasopbrengsten in 2050 met 30% zijn toegenomen. “De ruimte om bodem en gewassen passend te voeden wordt ingeperkt in de vorm van lagere fosfaatgebruiksnormen. Iedere akkerbouwer weet dat dit leidt tot uitputting van de grond.”

Van Wenum is teleurgesteld over de studie. “Op basis van de aannames en scenario’s laat de studie zien dat de plantaardige productie moet krimpen. Vervolgens moet bos worden aangeplant op bouwland om de emissies uit de veehouderij te compenseren. Ik zie liever dat bos wordt aangeplant in Europa waar het platteland ontvolkt en waar geen landbouw meer is, dan op de vruchtbare gronden in Nederland. Het rapport heeft beperkt aandacht voor de vraag naar plantaardig eiwit en andere voedingstrends. Daarnaast is het een gemiste kans dat duurzame opwekking van energie door boeren niet is meegenomen in de studie.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.