BO-Akkerbouw steekt € 5 miljoen in onderzoek

27-11-2019 | Laatste update op 23-02 | |
Foto: Jan Willem van Vliet - Foto: Jan Willem van Vliet
Foto: Jan Willem van Vliet

De Brancheorganisatie Akkerbouw steekt bijna € 5 miljoen in onderzoek.

Het geld wordt bijeengebracht door akkerbouwers via de verplichte bijdrage. Daarvan wordt bijna € 2,5 miljoen besteed binnen het Topsectorenbeleid van de overheid. Deze bijdrage wordt binnen deTopsectoren verhoogd naar € 10 miljoen door bijdragen van anderen.

Dertig onderzoeken

De € 5 miljoen wordt verdeeld over dertig onderzoeken. Daarvan hebben achttien een link met het Actieplan Plantgezondheid van de BO-Akkerbouw, zegt directeur André Hoogendijk. “Dat gaat over onderzoek naar weerbare teeltsystemen, precisielandbouw en vergroening van het middelenpakket. De akkerbouw geeft zo alvast invulling aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming, dat landbouwminister Schouten in maart 2020 wil uitbrengen.”

Klimaatonderzoek nieuw thema

Acht onderzoeken hebben volgens Hoogendijk te maken met klimaat. “Dat is een nieuw thema in het akkerbouwonderzoek, als gevolg van het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd. Deze onderzoeken richten zich op hoe de akkerbouwer het beste kan omgaan met droogte en met wateroverlast. Hoe houd je water vast voor droge tijden en hoe voer je snel water af bij plensbuien? Ook komt er onderzoek naar toepassing van groene middelen om het wortelgestel bij aardappelen te vergroten, zodat de planten minder last hebben van droogte. Ook laten we onderzoek doen naar het vastleggen van CO2 in de bodem en of daar een verdienmodel voor is te ontwikkelen.”

Verplichte bijdrage

De BO-Akkerbouw heeft een algemeen verbindend verklaring (AV) voor het Programma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers zijn verplicht een bijdrage te betalen per hectare graan, bieten of aardappelen. De AV-verklaring loopt van 2018 tot en met 2020. De akkerbouwers ontvangen in december bericht van de BO hoeveel ze moeten betalen voor 2019.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer