Bodem in Duitse markt stut ook de Beursprijs

De druk op de varkensmarkt is onveranderd groot doordat de vleesverkopen moeizaam gaan. Desondanks kantelt de Duitse markt. Dat heeft ook hier direct zijn uitwerking.

Het kan verkeren op de varkensmarkt. Door veranderde marktstromen, wegvallende vraag en steeds stroever lopende export gleed de varkensprijs hard onderuit. Maar niemand in de vleesketen is gebaat bij de vrije val die de noteringen de laatste tijd maken. Wat slachterijen aan de inkoopkant winnen, moeten ze aan de verkoopkant net zo hard weer inleveren. Zolang de varkensprijs hard daalt, blijven inkopers op de vleesmarkt achterover leunen.

Een bodem in de markt is daarmee een welkom signaal. En met dat gemeenschappelijke belang wisten de Duitse boerenvertegenwoordigers en slachterijen zich te vinden in stabilisatie van het prijsniveau. Na 3 weken forse prijsval bleef de Duitse varkensprijs deze week onverwacht staan op € 1,60 per kilo.

Nederlandse slachterijen noteerden direct gematigd

De onverwachte manoeuvre bezorgde Nederlandse slachterijen hoofdbrekens bij de prijsbepaling. Alleen Compaxo was er al vrij snel uit dat een verlaging van ‘slechts’ 3 cent naar € 1,37 passend was in de huidige markt. De andere slachterijen kwamen na wat langer beraad tot dezelfde conclusie. Van Rooi Meat (€ 1,38) en Pali Group (€ 1,39) verlaagden ook 3 cent. Leveranciers van Westfort leveren een cent minder en krijgen ook € 1,38 per kilo. Vion paste met terugwerkende kracht zijn notering aan naar € 1,60 per kilo zodat niet 9, maar slechts 5 cent werden afgeschreven.

Beursprijs bleef ongemoeid

DCA liet zijn Beursprijs wel ongemoeid op € 1,43 per kilo. De recente ontwikkelingen worden meegenomen bij de bepaling voor de koers van komende week.

Een analyse over een langer tijdvak leert dat met de posities die ingenomen zijn, de onderlinge verhoudingen tussen de noteringen aardig op lijn liggen. De Beursprijs ligt zelf exact in lijn met de slachterijnoteringen. Zowel Van Rooi Meat, Compaxo, Westfort als Pali Group noteren nu 44 cent lager dan de prijs waarmee ze dit jaar begonnen.

Basisprijs Vion relatief hoog

Vion stond met de € 1,56 per kilo aanvankelijk 48 cent lager. Dat komt exclusief btw -zoals de noteringen van de andere slachterijen- ook precies overeen met het prijsverschil van 44 cent. Door de correctie van de notering betaalt het vleesconcern in verhouding tot concurrenten in de basisprijs 3,6 cent meer uit.

Met die marktverhoudingen en uitzicht op een bodem in de markt kiest de beurscommissie ervoor de notering ongewijzigd voort te zetten. Dat betekent dat de prijs per kilo geslacht gewicht op € 1,43 staat en de prijs voor levend gewicht € 1,14 per kilo blijft.

Prognose: stabiel tot licht dalend.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.