Bodem is niet dood

Vergaderboer Columnist
Foto: Bart Nijs
Foto: Bart Nijs

In plaats van harde gegevens hebben we nu vooral stemmingmakerij door uitspraken over dode bodems.

Nee, dat zijn niet mijn woorden, maar die van twee professoren. De één, hoogleraar Jan Willem van Groenigen aan de Wageningse Universiteit, de ander, Francisca de Vries aan de Universiteit van Amsterdam.

Een dorre woestenij

Ze schreven een uitgebreide beschouwing in onder meer de NRC. Ze geven opiniemakers, schrijvers en columnisten er stevig van langs. Ten onrechte bestempelen die de landbouwbodems als een dorre woestenij. Of ‘zo dood als een pier’ en ‘Zombiegrond’. Dat laatste komt uit de koker van sommige ecologen. Fijntjes zeggen Van Groenigen en De Vries dat die kennelijk nog nooit hebben gezien wat er gebeurt als een boer mest injecteert. Een zwerm meeuwen strijkt neer. Die zoeken naar de wormen, die boven de grond komen kruipen. Hetzelfde gebeurt bij het ploegen op bouwland. Wie zei ook weer dat het bodemleven dood is?

Geen meetgegevens

Tot voor een paar jaar waren er ook meetgegevens van het RIVM, Wageningen en het Louis Bolk Instituut over het bodemleven. Uit die metingen bleek dat de Nederlandse landbouwbodems meer wormen herbergen dan welk natuurlijk ecosysteem dan ook. De soortenrijkdom is te vergelijken met die van natuurgebieden. Helaas is het monitoren van de Nederlandse biologische bodemkwaliteit een paar jaar geleden gestopt. In plaats van harde data hebben we nu vooral de stemmingmakerij over dode bodems. Dit betreuren de hoogleraren en stellen dat de schade aanzienlijk is. Het vergroot het onbegrip tussen boeren, publiek en wetenschap. Ze willen het liever hebben over welk soort bodemleven we nodig hebben en hoe we dat kunnen stimuleren.

In plaats van harde data hebben we nu vooral de stemmingmakerij over dode bodems

Grote vraag bij mij is: Hoe kunnen we deze goed onderbouwde meningen veel breder in de publiciteit brengen? Waarom krijgen de stemmingmakers alle kansen en staan wij als boze boeren in een hoek en laten alles over ons heenkomen? Moeten landbouworganisaties niet steviger tegengas geven? Er zijn vast meer deskundigen te vinden met een andere mening dan de zogenoemde opiniemakers.

Werk aan de winkel.
Beheer