Bodem volgt functie, of juist andersom?

Er zijn zorgen over de kwaliteit van de bodem in Nederland. Adviesraad RLI heeft er een somber getoonzet rapport over uitgebracht.

Ze noemt een hele riedel problemen, waarvan de meeste overbekend zijn: verdroging, inklinking, verzuring, vermindering van organischestofgehaltes, maar tegelijk ook: verschraling en afnemende gehaltes sporenelementen.

Er zitten serieuze kwesties bij in het rapport die aandacht nodig hebben. Denk aan watertekort, denk aan achteruitgang van bodemstructuur door te zware belasting en te intensieve teeltplannen. Allemaal concrete zaken die passende oplossingen vragen. Niet voor niks is er het mestbeleid dat ondanks jarenlang gedoe wel effect heeft.

Net als eerder bij stikstofcommissie-Remkes is de boodschap: ‘Niet alles kan overal’

Volgens de raad is dat allemaal niet genoeg. Ze bepleit een meer principiële omslag in de ruimtelijke ordening, van: ‘bodem volgt functie’ naar: ‘functies volgen bodems’. Net als eerder bij stikstofcommissie-Remkes is de boodschap: ‘Niet alles kan overal’.

Ingrijpende koerswijziging

Het zou een ingrijpende koerswijziging zijn. Fysieke beperkingen zijn altijd mede sturend geweest in de landbouw, maar het zijn ook altijd uitdagingen. Te droog? Dankzij irrigatie kun je toch voedsel verbouwen. Te schraal? Bemesting doet wonderen. Te koud? Bouw een kas. Tot voor kort heette dat: vooruitgang.

Ja, die vooruitgang heeft keerzijdes en daar moet je iets mee. Maar helemaal omkeren, dat gaat hem niet worden. Stel je voor: geen vee op de klei en geen groente op het zand. Je kunt niet alles via de ruimtelijke ordening regelen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.