Bodemkwaliteit lijdt onder versnipperde bevoegdheden

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

De bodemkwaliteit krijgt enorm te leiden onder de versnipperde bevoegdheden, de massale bebouwing, de klimaatverandering en de landbouw. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst (KVAB).

Tegelijkertijd vormen gezonde bodems een enorm natuurlijk kapitaal dat essentieel is voor onze voedselproductie. Er is volgens het rapport een belangrijke rol weggelegd voor de beleidsmakers én de landbouwers. Bodems spelen een cruciale rol tegen extreme weersomstandigheden die zullen toenemen in ernst en frequentie, het behoud van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving in dichtbevolkte regio‘s.

Internationale experts

De KVAB nam twee internationale experts in de arm om de huidige stand van zaken van het bodemkapitaal in Vlaanderen onder de loep te nemen en bedreigingen en oplossingen te identificeren. “Er is een gebrek aan langetermijnbeheer van landbouwbodems”, zegt bodemecoloog Richard Bardgett (Universiteit Manchester). “De contracttelers worden soms onder druk gezet om de gewassen snel te oogsten, waardoor de druk op de bodem heel groot wordt.”

Boeren ondervinden gevolgen klimaatverandering als eerst

Het zijn volgens Bardgett de boeren die als eerste om de zware gevolgen van de klimaatveranderingen aan den lijve ondervinden. Om hen mee te krijgen in het verhaal, zijn prikkels vanuit de overheid nodig. “Die steun is belangrijk om boeren te overtuigen om hun landbouwpraktijken aan te passen en meer in te zetten op bijvoorbeeld kringlooplandbouw, koolstofopslag, teeltrotatie en -diversificatie.”

Bodemkwaliteit hoog op agenda

In een reactie benadrukt Boerenbond dat de zorg voor een goede bodem en de bodemkwaliteit hoog op de agenda staan van de landbouwers. “De sector investeert al flink in het beschermen en verbeteren van de bodem”, zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. “Verschillende (precisie-)technieken en methoden zijn reeds voorhanden: groenbedekkers, niet-kerende bodembewerking, de invoering van rijpaden.”

BraetBeheer