Boer kan PAS-vergunning mogelijk redden met voer

12-11-2019 | Laatste update op 24-02 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Een varkenshouder wil zijn omgevingsvergunning behouden door voermaatregelen te nemen.

De varkenshouder uit Deurne stond dinsdag 12 november voor de rechter van de rechtbank Oost Brabant om zijn omgevingsvergunning te verdedigen die hij gekregen heeft onder het PAS. Deze vergunning wordt aangevochten door een aantal omwonenden die samen met het MOB een rechtszaak zijn gestart.

Sinds 2009 ligt al een geldige Wm-vergunning (Wet Milieubeheer) en sinds 2015 een geldige Nbw-vergunning (Natuurbeschermingswet) op het varkensbedrijf. De varkenshouder heeft het bedrijf in 2012 gekocht en was nog bezig een ander stalsysteem te gaan toepassen. Omdat de nieuwe stal nog niet gerealiseerd is, is ook een deel van de vergunning niet uitgevoerd. De bedoeling is om 3.370 vleesvarkens te gaan houden in de stal.

Minder eiwit in voer, stikstofuitstoot neemt niet toe

Volgens de advocaat van de varkenshouder, Ruud Verkoijen van Goorts+Coppens, kan ondanks het vervallen van het PAS door de uitspraak van de Raad van State, de vergunning toch in stand blijven omdat er voermaatregelen getroffen kunnen worden. Door minder eiwit in het voer te stoppen zal de stikstofuitstoot niet toenemen.

Dit is doorgerekend met de rekenprogramma’s Aerius en GeoMilieu, aldus Verkoijen. De stelling van de varkenshouder is dat als er geen depositietoename is, er ook geen ‘significante effecten’ zijn. Verkoijen heeft daarom de rechtbank gevraagd zelf de zaak te regelen door een voorschrift over het te gebruiken voer op te nemen in de omgevingsvergunning.

Vergelijking met Kampina-zaak

Volgens het MOB dient de rechter net als eerder in een uitspraak de onherroepelijke vergunning van een varkenshouderij bij het Natura 2000-gebied Kampina te vernietigen. Volgens de rechter is de Kampina-zaak echter niet vergelijkbaar met die van de varkenshouder in Deurne.

Advocaat Verkoijen benadrukte tijdens de zitting dat hij geen nieuwe verklaring van geen bedenkingen (vvgb) wil aanvragen omdat dan de kans bestaat dat de provincie Noord-Brabant volgens de nieuwe beleidsregels zal stellen dat latente ruimte is komen te vervallen.

Verkoijen: “Daarmee wil ik de rechtsgeldigheid van die beleidslijn meteen ter discussie stellen. Het is in mijn ogen niet mogelijk om op die manier rechten te laten vervallen. Dat kan in mijn ogen alleen via artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming, het intrekken van een vergunning.”

Uitspraak volgt

Over een aantal weken zal blijken of de rechtbank meegaat in het idee om een voorschrift over voergebruik toe te voegen aan de omgevingsvergunning.

Beukema
Eric Beukema Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.