Boer op lijst BoerBurgerbeweging: ‘Platteland voorop’

De politieke partij BoerBurgerBeweging wil de Tweede Kamer in. Melkveehouder Ad Baltus uit Zuid-Schermer (Noord-Holland) staat op de lijst. Hij was actievoerder en wordt politicus. Tenminste, als hij in de Kamer komt. “Het belangrijkste is dat het platteland weer gaat meetellen.”

De BoerBurgerBeweging streeft naar tien Kamerzetels. “Is in principe mogelijk”, stelt melkveehouder Ad Baltus, “maar met twee of drie zetels zijn we tevreden. Want dan kunnen we ons verhaal vertellen op de plek waar de beslissingen worden genomen, namelijk op het Binnenhof. Ik ben er hartstikke trots op dat ik op de lijst sta van BoerBurgerBeweging. De volgorde is nog niet vastgesteld, er is ook nog geen uitgewerkt verkiezingsprogramma, maar we weten wel wat we willen. Samengevat: het platteland moet weer een stem krijgen in politiek Den Haag. En ik wil graag dat verhaal in de Kamer vertellen. Of dat gebeurt, zien we dan wel weer.”

Geen politieke ervaring

“Ik heb samen met mijn vrouw een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse Zuid-Schermer. We ontvangen schoolklassen en organiseren workshops kaas maken. Daarnaast ben ik brandweerman. Om eerlijk te zijn, ik heb geen politieke ervaring. Vroeger ben ik een tijdje actief geweest in het agrarisch jongerenwerk, maar dat is lang geleden. Toch wil ik nu de politiek in.”

“Tjeerd de Groot met zijn opmerking over halvering van de veestapel gaf de doorslag. Door hem ben ik actief geworden. Net zoals veel andere boeren. Die man moeten ze eigenlijk een lintje geven. Ben afgelopen najaar drie keer in Den Haag geweest, vervolgens betrokken geraakt bij de protesten voor het provinciehuis in Haarlem.”

‘Platteland staat bij ons op 1, 2 en 3’

“De gedeputeerde vroeg op een gegeven moment: kom met ons praten. Heb ik met een paar collega’s gedaan. Tijdens dat gesprek kwam ik er achter dat het echte beleid in Den Haag wordt gemaakt. Dus als je echt wat wilt veranderen, moet je daar zijn. Ik was zo’n boer die aan de keukentafel op alles en iedereen commentaar had. Kom je niet verder mee. Daarom steek ik nu mijn nek uit.”

Ik was zo’n boer die aan de keukentafel op alles en iedereen commentaar had

“Het allerbelangrijkste is dat het platteland weer meetelt in de politieke besluitvorming. Dan heb ik het over boeren, maar zeker ook over burgers in het buitengebied. De politici van de gangbare politieke partijen wonen in de stad en praten namens de stedelingen. Ze weten heel goed waar hun stemmers zitten. Het platteland doet er niet meer toe.”

“In principe zou ik in het CDA of de VVD actief kunnen worden. Maar ook in die partijen zijn de stedelingen in de meerderheid. Zij bepalen de standpunten. En zo verdwijnen de belangen van de plattelanders buiten beeld. Bij ons niet, wij hoeven geen water bij de wijn te doen; het platteland staat bij ons op 1, 2 en 3.”

Boerenverstand moet terug in politiek

“Het boerenverstand moet weer terug in de politiek. Een boer moet iets verdienen voordat hij iets voor natuur en milieu kan doen. Nu worden er maatregelen genomen die de boer veel geld kosten en klagen ze tegelijkertijd dat de landbouw niet wil veranderen. Hoezo niet willen? Het is niet kunnen. Natuurinclusief, kringlooplandbouw, de landbouw wil best meewerken, maar zonder inkomen gebeurt er niks. Dat bedoel ik nou met boerenverstand. Zo ingewikkeld is het allemaal niet.”

“Nog een voorbeeld. Door de fosfaatregels zitten twee- tot drieduizend boeren in de problemen. Ik zeg: geef ze fosfaatrechten onder voorwaarden. Geen zonnepanelen of weidevogelbeheer? Jammer, maar dan gaan de rechten naar een ander. Zo geef je die boeren een kans te overleven en komen er ook nog eens mooie dingen op gang.”

BoerBurgerBeweging niet de politieke tak van Farmers Defence Force

“BoerBurgerBeweging is trouwens niet de politieke tak van Farmers Defence Force. Die club moet gewoon blijven doen wat ze doen. Soms ben ik het ermee eens, soms niet. Geldt voor wel meer landbouwclubs. Actiegroepen zijn nodig, maar uiteindelijk zit de Tweede Kamer aan de knoppen. Inmiddels heb ik geleerd dat je op die plek het meest effectief kunt zijn.”

“Eerst gaan we ons partijprogramma opstellen. En dan de kandidatenlijst. De leden zijn aan zet. Dus ik zou zeggen: boer en burger, word lid en stem op Ad.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.