Boeren belangrijk?

08-08-2020 | |
Pierik
Cor Pierik Landbouweconoom en veehouder
Uien laden voor export. Foto: Peter Roek
Uien laden voor export. Foto: Peter Roek

Het is niet moeilijk om de landbouw klein of groot te maken met cijfers. Mensen die de landbouw klein willen maken, roepen simpelweg dat de landbouw nog slechts goed is voor 1,4% van het totale bbp (bruto binnenlands product).

De mensen die de landbouw groot willen maken, benadrukken dat ruim 66% van het totale landoppervlakte in Nederland in handen is van boeren. Hiermee dus ook zeer bepalend in alles wat mensen dagelijks zien en beleven als ze door ons land lopen, fietsen of rijden.

Cijfers uit de kast halen

In het laatste jaar zijn er nog talloze andere cijfers uit de kast gehaald om te bewijzen dat de landbouw het goed doet of juist niet goed doet als het gaat om de broeikasgassen, de stikstofuitstoot, gezondheid of kringlooplandbouw. Zo kun je de indrukwekkende krimp in de ammoniakuitstoot benadrukken, maar je kan ook blijven hameren op het flinke aandeel in de stikstofemissie in Nederland door de landbouw.

Export

Toch nog maar even wat cijfers die aangeven hoe belangrijk de landbouw feitelijk is. Export levert een grote bijdrage aan de verdiensten in het agrocomplex. De export van onbewerkte en bewerkte agrarische producten leverde Nederland in 2018 naar schatting een bedrag op van € 40,4 miljard. In 2018 waren de verdiensten dankzij de export van primaire en verwerkte landbouwgoederen goed voor een aandeel van 5,2% van het totale Nederlandse bbp. De bijdrage van het agrocomplex aan de Nederlandse economie is 6,4%. Van elke euro die het Nederlandse agrocomplex verdient, wordt 76 cent door export opgebracht. Kortom, de uiteindelijke bestemming van de meeste landbouwproducten is het buitenland.

De bijdrage van het agrocomplex aan de Nederlandse economie is 6,4%

Nederland importeert voor € 57 miljard aan landbouwproducten, waarvan 57% voor de binnenlandse markt. Ruim € 15 miljard betreft de import van zuivel, vlees, groente en fruit. De werkgelegenheid in het totale agrocomplex is gegroeid tot zo’n 595.000 arbeidsjaren, circa 7,9% van de nationale werkgelegenheid.

Routekaart cruciaal

Als we vinden dat het anders moet in de landbouw, dan is een routekaart naar waar we naar toe willen cruciaal. Het CBS kan genuanceerd vertellen waar de landbouw nu staat. Vanuit de beleidsmakers in Den Haag zal de routekaart ‘landbouwtransitie’ ingekleurd moeten worden. Volgens mij gaat het dan niet alleen over landbouw en boeren. Het gaat over alle sectoren en alle inwoners. Het moet ook niet alleen over stikstof gaan, het draait om een brede, strategische routekaart, die zowel het klimaat, de gezondheid als ook de natuur een flinke boost moet geven.

Een routekaart waarmee Nederland zich opnieuw weet te onderscheiden als belangrijke landbouwnatie in de wereld. Alleen door samenwerking krijgt deze routekaart kleur. Polarisatie helpt juist niet!Beheer