Doorgaan naar artikel

Boeren en tuinders zijn broodnodig

Foto: Roel Dijkstra premium

Foto: Roel Dijkstra

Op social media kom je van alles tegen. Positieve en negatieve berichten, veel onzin, maar ook interessante kost.

Een voorbeeld is afkomstig van Erik Terpstra die bij Rijkswaterstaat werkt. Hij presenteerde een feitenrelaas op LinkedIn over de agrarische sector. Ik vond het indrukwekkend om het nog maar eens zo te zien staan (en gezien zijn werkgever ook wel een bericht met een aparte herkomst). Het geeft wel stof tot nadenken, dat niet-agrariërs dit presenteren. Dit heeft toch paar uurtjes onderzoek gevergd.

Cijfers en feiten

Hieronder een samenvatting uit zijn verhaal.De boeren en tuinders maken nog maar 0,3% uit van de Nederlandse bevolking, maar zorgen voor de voedselvoorziening van de overige 99,7%. Dan te bedenken dat het aantal agrarische bedrijven sinds 1950 is gedaald van 410.000 naar 53.000 in 2020 (waarvan nu circa 7.500 in de tuinbouw).

Tussen 1950 en 2016 is 550.000 hectare cultuurgrond onttrokken aan de landbouw en sindsdien gaat er ieder jaar nog 7.500 hectare landbouwgrond verloren aan woning- en wegenbouw en aan ‘natuur’.

Om al het voedsel te produceren om aan de voedselbehoefte van alle Nederlandse burgers te voldoen, is 1.800 vierkante meter per persoon nodig, wat neerkomt op ruim 3 miljoen hectare, terwijl we in Nederland ‘maar’ 2,2 miljoen hectare landbouwgrond hebben.

Alleen import zorgt voor een faillissement van ons land

De ruimte hebben we dus niet. En in Nederland kúnnen we sowieso van alles niet produceren wat we wel zelf allemaal verorberen. Denk aan koffie, wijn, sinaasappels, bananen, kiwi’s en avocado‘s. De import van landbouwgoederen wordt geraamd op € 67,1 miljard. Nederland exporteert weliswaar voor € 95,6 miljard, maar € 27,3 miljard is wederuitvoer. De werkelijke export is dus € 68,3 miljard en is € 1,2 miljard meer dan er wordt geïmporteerd. Bedenk ook: alleen import zorgt voor een faillissement van ons land!

Dan nog wat feiten:

  • ammoniakuitstoot binnen de veehouderij daalde van 333 kiloton in 1990, tot 110 kiloton nu;
  • er is 9,7 miljard kilo minder mest dan in 1990;
  • boeren hebben tussen 1990 en 2017 187 miljoen kilo stikstof gereduceerd;
  • in 1950 reden er 139.000 auto’s rond en in 2020 8,9 miljoen;
  • in 1940 waren er 350.000 passagiers op Schiphol en in 2020 passeerden 58,2 miljoen mensen de incheckbalie.

Dan schrijft de auteur nog niet over de toegevoegde waarde van de innovatieve kennis die Nederland hieraan toevoegt. Wie kan dan met droge ogen durven zeggen dat de agrariërs en daarmee de hele agro-industrie moet verdwijnen uit Nederland?

Beheer
WP Admin