Boeren hebben weer iets meer vertrouwen

06-11-2020 | Laatste update op 11-01 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Boeren en tuinders hebben in het derde kwartaal van dit jaar weer enigszins meer vertrouwen in hun bedrijf dan drie maanden geleden, maar het is nog altijd lager dan gemiddeld. Dat blijkt uit de nieuwe vertrouwensindex van de Wageningse Universiteit.

Het Agrovertrouwen ligt in het derde kwartaal, ondanks de verdere voorzichtige stijging naar 7 punten, nog altijd ver onder het langlopende gemiddelde van 13 punten. Alleen in de pluimveehouderij kregen ondernemers geen groter vertrouwen in hun bedrijf. Bij melkveehouders bleef het vertrouwen gelijk.

Coronamaatregelen

Land- en tuinbouwbedrijven hebben de enquête ingevuld in de periode van 2 oktober tot en met 25 oktober. Omdat in deze periode de coronamaatregelen elkaar snel opvolgden, is het de vraag of de invloed van deze maatregelen volledig in de index is verwerkt, stellen de opstellers van de index.

De verwachting van ondernemers over de toekomst, met een tijdspanne van een jaar of twee à drie, is in oktober iets beter dan bij de vorige enquête, maar nog altijd negatief. Dat houdt in dat er meer ondernemers zijn met negatieve verwachtingen voor de toekomst dan dat er ondernemers zijn met positieve toekomstbeelden. Akkerbouwers zien de toekomst het meest somber in. Meer glastuinbouwers zien de toekomst op de middellange termijn negatiever in. De index daalde in deze sector met 6 punten.

van RooijenBeheer