Boeren kunnen meer zelf opgewekte energie benutten

Er zijn mogelijkheden voor boeren om meer energie op te wekken dan ze nu doen zonder dat het bestaande elektriciteitsnetwerk verzwaard hoeft te worden.

Dat kan door optimaler te gebruiken. Dat blijkt uit het rapport ‘Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren’. In dit rapport beschrijven onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR), Liander en LTO Noord de mogelijkheden om op het boerenbedrijf zoveel mogelijk van de zelf opgewekte energie te benutten.

Ontwerpworkshops

Het rapport is gebaseerd op de resultaten van twee ontwerpworkshops waarvoor een melkveehouderij- en een akkerbouwbedrijf model stonden. Hierbij hebben de onderzoekers bekeken hoe een bedrijf de productie en benutting van groene stroom kan maximaliseren en daarmee bijdragen aan het voorkomen van overbelasting van het bestaande middenspanningsnet en het laagspanningsnet.

Meer zonnepanelen

Het benutten van eigen energie in de bedrijfsvoering en vooral tijdens uren van piekproductie maakt het mogelijk om meer zonnepanelen te installeren dan maximaal kan binnen de bestaande netaansluiting en dat kan extra inkomen opleveren. Het maximaal inzetten van zelf opgewekte hernieuwbare energie in de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld het elektrificeren van machines en processen die nu diesel als brandstof gebruiken vermindert de CO2-emissie van het bedrijf.

Hernieuwbare energie

Het zelf benutten van energie in de bedrijfsvoering maakt het mogelijk om meer hernieuwbare energie op het bedrijf te produceren zonder verzwaring van het middenspanningsnet en het laagspanningsnet. Dat bespaart direct maatschappelijke kosten en levert de netbeheerders tijd op om eerst investeringen in het net te doen waar het acuut noodzakelijk is.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.