Doorgaan naar artikel

Boeren Schiermonnikoog kunnen door met eigen zuivellijn

Veehouderijbedrijf op Schiermonnikoog. - Foto: Mark Pasveer

Veehouderijbedrijf op Schiermonnikoog. - Foto: Mark Pasveer

De 7 boeren van Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog kunnen dankzij een subsidie van € 164.000 van provincie Friesland door met het opzetten van een eigen kaasfabriek.

De melkveehouders werken al bijna 6 jaar aan een overstap naar meer extensieve landbouw om de natuur op het eiland te beschermen. “We zijn er blij mee en volop bezig met het project”, zegt Ludie Van der Bijl, die namens de boeren het woord voert. Begin volgend jaar willen ze starten met de bouw van een kaasfabriek, op zijn land.

Punt van aandacht blijft dat het geen inkomenssteun mag zijn

De melkveebedrijven staan voor de lastige opgave om met een kleinere veestapel, van 650 koeien naar 420 koeien, de stikstofdepositie op het eiland terug te dringen. De boeren willen de zuivel zelf verwerken en mikken op een melkprijs die 10 cent hoger ligt dan gangbaar. Op die manier willen ze omschakelen naar extensievere landbouw en toch hun inkomsten op peil houden.

Op eigen benen

Het plan rust op 3 pijlers. Een kaasmakerij, biodiversiteit in de polder en het gebruiken van organische reststroom (groen afval) op het eiland als meststof, waardoor de bodemkwaliteit verbetert.

Voor de omschakeling is nog € 1,5 miljoen nodig. Van der Bijl: „We willen over 5 jaar op eigen benen staan. Dat geld is nodig om ons op gang te helpen, om die eerste 5 jaar de omzet uit de kaasmakerij omhoog te krijgen en zodoende een goed verdienmodel te realiseren. Punt van aandacht blijft dat het geen inkomenssteun mag zijn.”

Experimenteren

Schiermonnikoog heeft inmiddels wel een proeftuinstatus voor kringlooplandbouw, maar die biedt nog geen voordelen op het gebied van regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van mest uitrijden. Experimenteren met het uitrijden van mest ligt erg gevoelig bij het ministerie van LNV.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Tineke Hoekstra

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin