Boerencollectief vraagt om ondernemingsruimte en perspectief

03-06 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

‘Zonder écht perspectief en zonder begeleiding op maat blijven we hangen in praten, procedures, polarisatie en actievoeren’, dat is de opvatting van ruim 25 boeren, boerenbestuurders en andere betrokkenen bij de agrarische sector.

In een gezamenlijke oproep vragen ze om ruimte voor boeren met concrete gebiedsdoelstellingen, waarmee boeren voor hun eigen bedrijf een plan voor de toekomst kunnen maken.

Een overheid die aanmoedigt

De hoop is dat minister Staghouwer (LNV) in zijn binnenkort verwachtte perspectiefbrief een boodschap brengt waar concrete punten in staan, met écht perspectief voor boeren. “Wij willen een overheid die aanmoedigt in plaats van ontmoedigt.” De oproep wordt ondersteund door verschillende organisaties die zich met landbouw en landschap bezighouden, zoals LTO Nederland, Transitiecoalitie Voedsel en Wij.land.

Creëer een tussenstap, tijd en geld zodat boeren kunnen leren van andere bedrijven

Een van de ondernemers die mede-initiatiefnemer is, is Jan Ham, hij heeft een breed multifunctioneel akkerbouwbedrijf in Nieuw-Vennep (N-H). Hij weet hoe fijn het is om als ondernemer zelf de route van je bedrijf uit te stippelen en gunt zijn collega-boeren dat ook. Hij vertelt: “De overheid zet nu met name in op snelheid en resultaten in cijfers, met bedreigingen aan de achterdeur met opkoop en dergelijke. Boeren zijn daarom nu afwachtend, ze missen het vertrouwen en weten niet wat nu van ze verwacht wordt, terwijl ze graag hun bedrijf op een of andere manier toekomstbestendig willen maken. Onze oproep is om die ruimte te geven: creëer een tussenstap, tijd en geld zodat boeren kunnen leren van andere bedrijven. Dat sociale deel mist momenteel: er is al veel kennis over transitie in de landbouw, boeren moeten zelf daar hun route kunnen uitstippelen, binnen de kaders van de overheid.”

Boerenperspectief

Daarvoor is al een initiatief in de wereld geholpen, met de naam Boerenperspectief: ‘Een manier om los te komen van oude patronen en een nieuwe weg te zoeken, met steun van politiek en samenleving, zodat het besef moet landen dat boeren nodig zijn voor vraagstukken als klimaatverandering, biodiversiteit, luchtkwaliteit, etc. En dat de overheid hen daarvoor het vertrouwen, de kaders en de middelen geeft om die weg te gaan’. Boerenperspectief is ontstaan vanuit Boerenraad, De Plaatsen, Wij.land, BoerenNatuur en Transitiecoalitie Voedsel.

Biodiversiteit en dierenwelzijn

Dat vertrouwen is momenteel ‘niet best’, ziet akkerbouwer Ham. Hij hoopt dat de relatie tussen boeren, overheid en maatschappij verbetert als boeren met doelen op het gebied van bijvoorbeeld stikstof, water, en klimaat in de hand hun bedrijf ontwikkelen. “Het gevolg zal dan ook zijn dat zaken als biodiversiteit en dierenwelzijn verbeteren”, voorziet Ham. Daar is behalve tijd en concrete doelen, ook geld voor nodig: de overheid moet de transitie faciliteren. Een substantieel bedrag uit de pot van € 25 miljard voor de inrichting van het landelijk gebied zou daar prima voor in te zetten zijn, aldus de initiatiefnemers.

De brief is verstuurd aan de Tweede Kamer en aan zowel minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

van Rooijen
Meer over


Beheer