Boereninkomen moet beter, maar niet met Farmer Friendly

Mark van den Oever bij de presentatie van het Farmer Friendly-plan. - Foto: ANP
Mark van den Oever bij de presentatie van het Farmer Friendly-plan. - Foto: ANP

Dat CBL Farmer Friendly als supermarktkeurmerk zou afwijzen hing al lang in de lucht; de kritiek op het plan kwam uit alle hoeken. Daarmee heeft de boer nog steeds geen stuiver verdiend, terwijl de keten wel vindt dat er iets moet gebeuren.

Na meer dan een jaar is het hoge woord er bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) uit: het gaat niet in zee met Farmers Defence Force om het concept Farmer Friendly (FF) in te voeren. De koepel kan niet binnen de kaders van de Mededingingswet hierover beslissen, is de redenering. Juli vorig jaar ging FDF voor het eerst naar het CBL met hun plan. Daarna bleef het stil, tot de boerendemonstratie in november vorig jaar bij het hoofdkantoor. Intussen is FDF zelf wel eens de boer op gegaan bij kleine supermarktketens en die hapten ook niet meteen toe.

Dirk van den Broek

Eerder dit jaar plaatste FDF-voorman Mark van den Oever op Facebook een mailwisseling tussen hemzelf en een medewerker van het kantoor van Dirk van den Broek. Daarin las Van den Oever welwillendheid, de kritische lezer zag dat er een grote voorwaarde aan zat: Dirk wil alleen meedoen als de grote supermarkten het ook doen. De grotere supermarkten zelf lieten zich niet uit over de kwestie en verwezen steevast naar het CBL voor de woordvoering. Zo ging FDF van het kastje naar de muur en kwam met FarmerFriendly geen steek verder, terwijl het plan al in februari 2020 het levenslicht zag.

Weinig steun

Behalve bij het bestuur en de achterban van Farmers Defence Force en wat bondgenoten, werd er over het algemeen weinig positiefs gezegd over het potentiële supermarktkeurmerk. De hoop was gevestigd op Sjaak van der Tak, naar aanleiding van een kennismakingsgesprek tussen de boerenvoormannen van LTO en FDF, maar de grootste boerenclub hield zich op de vlakte en steunde FF niet onvoorwaardelijk. Ook andere gesprekspartners die zich niet openlijk achter FF schaarden, lieten in de spreekwoordelijke wandelgangen weten dat het plan gedoemd was te mislukken.

Experts kritisch

Experts uitten zich kritisch en voorzien dat de Autoriteit Consument & Markt het plan af zal schieten. Daarbij is het voor supermarkten niet aantrekkelijk om mee te doen, omdat het keurmerk te weinig meerwaarde biedt. In de gesprekken over het boereninkomen van de afgelopen maanden, heeft de supermarktkoepel meerdere malen laten weten dat ze weinig heil zien in FF. Initiatiefnemer FDF bracht daar dan steeds tegen in dat FF het enige en dus beste plan is. Wat hen betreft ging het dus gewoon door. Het merk is geregistreerd en de coöperatie aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

Frustratie Van den Oever

En nu? Er wordt uiteraard verder gepraat, in groot gezelschap met vertegenwoordigers uit alle schakels in de keten. Tot frustratie van Van den Oever, wat hem betreft is de kwestie Farmer Friendly een gesprek tussen boeren en supermarkten. De handelaren en verwerkers zouden zich er niet mee moeten bemoeien, vindt de FDF-voorman. Al die vertegenwoordigers hebben wél uitgesproken dat er actie nodig is op het gebied van het verdienmodel en zegden toe daar voor begin april een concreet plan voor te willen hebben, als overlegstuk op de formatietafel.

Een alternatief moet deze vrijdagochtend op tafel komen in een vervolgbijeenkomst. Sjaak van der Tak zal daar namens LTO een plan presenteren met de titel ‘Verdienen in ketens’. Over de inhoud is nog niet veel bekend.

Nukkig

Het feit dat er wéér gepraat wordt met een grote club hoge heren en dames uit de keten, stemt FDF nukkig. Van den Oever vreest een ‘Poolse landdag’, een chaotische vergadering met veel deelnemers waar veel door elkaar heen wordt gepraat en uiteindelijk weinig concreets uit komt. Ook de achterban van FDF is er niet gerust op. In de appgroepen, waarin boeren elkaar op de hoogte houden van het nieuws en actieplannen smeden, wordt al nagedacht over actie als het plan van LTO de actieboeren niet positief stemt.

van Rooijen
Meer overBeheer