BoerenNL wil boeren mobiliseren tegen nitraatplan

28-10-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Het nieuw opgerichte BoerenNL verzet zich tegen het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is een doorn in het oog van het nieuw opgerichte netwerk BoerenNL. Dit samenwerkingsverband van boeren met verschillende achtergronden wil eensgezind optreden tegen regels die boeren tegenwerken. Een daarvan is het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Een van de betrokkenen bij BoerenNL, Bertus Doppenberg, zegt dat een binnenkort te houden debat in de Tweede Kamer over het mestbeleid een goed moment zou zijn om met BoerenNL een actie op te zetten.

Geluid laten horen via BoerenNL

Doppenberg is melkveehouder en oud-secretaris van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV). Hij licht toe: “Iedereen die zich geroepen voelt, mag zich namens BoerenNL uitspreken.” Het netwerk heeft geen bestuur, geen inschrijving en geen voorman- of vrouw die de touwtjes in handen heeft. “De helft van de boeren, of in ieder geval melkveehouders, is geen lid van een belangenorganisatie, maar die kunnen wél via BoerenNL hun geluid laten horen. Alle boeren hebben namelijk hetzelfde doel voor ogen: strijden voor hun eigen bedrijf, dat ze daar een normaal inkomen mee kunnen verdienen. Die gemene deler moeten we gebruiken, om boeren juist te verbinden.”

Het netwerk verbindt zich dus niet aan een belangenbehartiger, Doppenberg benadrukt dat alle boeren erbij horen, zolang ze de twee basisstandpunten aanhouden: geen gedwongen onteigeningen, geen beleid op basis van modellen, maar op basis van metingen.

AgriNL

De oprichting van BoerenNL is een reactie op het gedoe van twee weken geleden met het netwerk van agri-bedrijven in AgriNL. De CEO’s konden het niet eens worden over de inhoud van een gepubliceerd plan, wat tot gevolg had dat sommige bedrijven zich terugtrokken en het plan van internet werd gehaald.

BoerenNL zegt te zijn opgestaan, omdat de huidige belangenbehartigers het nalieten zich te verenigen als een landbouwcollectief en dat zelfs directeuren zich gingen bemoeien met wat goed was voor de boer. Een bericht met die inhoud wordt nu veelvuldig rondgestuurd in boerenappgroepen. Ook gaat de oproep rond om bij de leden van AgriNL te vragen om de standpunten van BoerenNL te onderschrijven.

van Rooijen
Lydia van Rooijen Redacteur
Meer over


Beheer