Boerenorganisaties nog wantrouwend richting Remkes

01-08 | |
Foto: ANP/ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Foto: ANP/ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

LTO is het schaap dat als eerste over de dam stapt, een poging doet om de impasse te doorbreken door met Johan Remkes in gesprek te gaan over de boerenonrust en de stikstofaanpak.

Een ‘verkennend gesprek’, benadrukt voorzitter Sjaak van der Tak. Als toch blijkt dat ‘geen taboes’ alsnog betekent dat de stikstofdoelen onverminderd snel behaald moeten worden, trekt LTO zich weer terug.

De move van LTO is het gevolg van een telefoontje van premier Mark Rutte, maar het standpunt van het kabinet is volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet veranderd. Blijkbaar is het Rutte desalniettemin tóch gelukt om het vertrouwen van de Van der Tak te wekken dat aan de voorwaarden van LTO voldaan kan worden. LTO wilde namelijk alleen aan tafel als er gesproken kan worden over doel, tijdspad en inhoudelijke aanpak.

Weinig vertrouwen

Dat vertrouwen is er nog niet direct bij de achterban van de belangenclub: donderdagavond, kort na de bekendmaking van de stap van LTO ging een bericht rond van voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord waarin hij nog maar eens toelichtte waarom LTO nu anders tegen de zaak aankijkt. Lokale afdelingen van LTO Noord in met name Gelderland zeggen dat ze als voltallig regiobestuur op willen stappen, als landelijk voorzitter Van der Tak deze week met Remkes om tafel gaat. Dinsdagavond organiseert LTO een webinar voor haar leden waarin nog meer uitleg wordt gegeven over het aanstaande gesprek.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) trekt zich weinig aan van de stap van LTO. De club laat ‘de strategie niet afhangen van wat derden doen,’ verklaart voorzitter Henk Bleker. “Het is prima als Remkes vast stoelen reserveert voor de NMV, maar of we er ook echt zitten, zal later deze week blijken. We staan nog steeds gereserveerd positief tegenover de uitnodiging, maar we moeten eerst de dingen op een rij zetten voor we een besluit nemen.”

‘Not amused’

FDF-voorman Mark van den Oever was zacht gezegd ‘not amused’ met het bericht van LTO en betichte hen direct van ‘verraad’ en het hebben van een ‘tuinslangenruggengraat’ in een vlog. FDF herinnert Van der Tak nog maar even aan de uitspraak die hij op 22 juni ten overstaande van tienduizenden boeren deed: ‘Zolang het stikstofdictaat niet van tafel gaat, ga ik niet in gesprek met de minister’, zegde hij toe op aandringen van NMV’er Jeroen van Maanen. FDF heeft weinig vertrouwen in de aanpak van LTO en stelde onder andere voor om het gesprek live te streamen, zodat ‘alle boeren mee kunnen luisteren’, maar Remkes voelt daar niet veel voor.

Schrappen Kritische Depositiewaarde

Ook Agractie is nog voorzichtig om het voorbeeld van LTO te volgen. Voorzitter Bart Kemp heeft met Remkes gesproken en vraagt in een brief aan Rutte en Remkes om zwart op wit te zetten dat ook aan hun voorwaarden wordt voldaan. “Als het kabinet akkoord is, gaan wij aan tafel,” aldus Erik Luiten van Agractie. De cruciale punten zijn voor hen: het schrappen van de Kritische Depositiewaarde, voor eind 2022 legalisatie van bedrijven die momenteel buiten hun schuld om zonder vergunning zitten, geen gedwongen opkoop van bedrijven en het invoeren van een drempelwaarde voor stikstof, zoals in Duitsland ook het geval is.

Wie er aankomende vrijdag bij Remkes aanschuiven, is ook bij zijn kantoor nog niet bekend, omdat een aantal belangenorganisaties nog hun twijfels hebben. Wel kan de woordvoerder van Remkes vertellen dat behalve de boerenorganisaties er nog vijf gesprekken op de agenda van Johan Remkes staan. Later deze maand gaat hij in gesprek met een delegatie van ketenpartijen, vertegenwoordigers van natuurclubs, decentrale overheden zoals de provincies en ook met een aantal individuele boerenbedrijven en bedrijven uit de keten. Eind augustus zal Remkes zijn bevindingen opschrijven en aan het kabinet sturen.

van Rooijen
Meer over


Beheer