Doorgaan naar artikel

Boerenorganisaties willen compensatie coronaschade

Foto: ANP

Foto: ANP

Boerenbelangenorganisaties LTO Nederland, Agractie en Farmers Defence Force dringen bij de regering aan op financiële steun voor boeren die last hebben van de economische gevolgen van het coronavirus.

LTO Nederland stelt noodmaatregelen voor zodat boeren en tuinders in Nederland de crisis overleven. Het gaat om:

  • het instellen van een Noodfonds Land- en Tuinbouw,
  • het nemen van bredere maatregelen voor behoud van arbeid en ondernemerschap samen met andere werkgeversorganisaties en vakbonden,
  • concrete maatregelen voor het behoud van arbeidskrachten in verschillende sectoren.

Een noodfonds moet zorgen voor toekomstperspectief voor bedrijven die nu de financiële gevolgen moeten opvangen. Een inventarisatie van de schade in de glastuinbouw, die LTO nu schat op € 2 miljoen, laat volgens LTO zien dat het fonds ‘stevig van omvang moet zijn’.

LTO Nederland roept het kabinet daarnaast op om ‘ruimhartig gebruik te maken’ van de extra mogelijkheden die de Europese Commissie biedt voor steunmaatregelen. LTO zegt nog deze week met het ministerie te overleggen over deze punten.

Lees ook: Borgstellingsfonds voor land- en tuinbouw

Agractie overlegt woensdag met landbouwministerie

Ook Agractie Nederland dringt bij het ministerie aan op steun. Afgelopen weekend vroeg de organisatie boeren die hinder ondervinden, zich te melden. “We hebben heel veel meldingen binnengekregen,” aldus bestuurslid Ronne Smolders. “Uit de sierteelt, maar bijvoorbeeld ook uit de akkerbouw. Ondernemers kunnen hun aardappels, uien en andere producten die nu nog in de bewaarschuur liggen, niet afzetten. We willen de verspilling van deze goede producten voorkomen.”

Woensdag 18 maart is een overleg tussen Agractie en het ministerie van landbouw gepland. “Dat gaat vooralsnog door, maar we moeten nog even kijken naar de vorm en de hoeveelheid deelnemers,” aldus Smolders.

FDF: koop geen producten onder de prijs die op 1 maart gold

Farmers Defence Force wil actie van het ministerie, grote agrarische inkopers en de Europese Commissie. De paradox van dalende prijzen voor agrarische producten en de grote drukte in supermarkten vindt FDF niet met elkaar stroken. Dus wil Farmers Defence Force dat de grote inkooporganisaties voor woensdagmiddag 12.00 uur verklaren geen producten te kopen onder de prijs die op 1 maart is betaald.

Ook wil de organisatie dat de minister een opkoopprogramma start om de prijzen te stabiliseren. Van de Europese Commissie verlangt de actiegroep dat deze opnieuw een regeling met vrijwillige productiebeperking instelt, zoals ook in 2015 is gebeurd.

Beheer
WP Admin