Boerenprotest bij provinciehuis Haarlem

Foto: ANP - Foto: LAURENS BOSCH
Foto: ANP

Bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem protesteren boeren tegen het stikstofbeleid.

Bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem protesteerden boeren maandag met zo’n 200 trekkers tegen het provinciale stikstofbeleid. Er is een petitie aangeboden met de symbolische boodschap dat de Noord-Hollandse boeren bij de provincie Friesland willen horen. Friesland is hét voorbeeld voor de Noord-Hollandse collega‘s, omdat zij als eerste provincie in Nederland de stikstofregels introkken.

Petitie

Rond 13.00 uur kwam het college van Gedeputeerde Staten naar buiten om samen met Statenleden de petitie in ontvangst te nemen. De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, sprak de betogers toe. De petitie is door ruim 5.500 mensen ondertekend. Een van de organisatoren laat weten dat zij net zo lang doorgaan met actie voeren totdat het provinciale beleid wordt teruggedraaid. Het protest is een lokaal initiatief dat onder andere gesteund wordt door actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

Lees verder onder de foto.

Foto: 2

Ook Friese boeren naar Haarlem

Ook Friese boeren zijn naar Haarlem gereden om hun Noord-Hollandse collega’s te steunen. De trekkers konden voor het provinciehuis geparkeerd worden. Een deel van de boeren kon het stikstofdebat van Provinciale Staten bijwonen. De rest van de betogers kon via een scherm meekijken.

Uitkoop of bedrijfsverplaatsing te allen tijde vrijwillig

Vergadering Provinciale Staten

Het stikstofdossier was een van de punten waarover Provinciale Staten (PS) maandag vergaderde tijdens de Statenvergadering. Het CDA pakte de actualiteiten rondom stikstof op als spoedzaak en verzocht PS dit onderwerp als eerste te behandelen, in het bijzijn van de protesterende boeren. De partij wil onder andere dat uitkoop of bedrijfsverplaatsing te allen tijde vrijwillig blijft. Ook moet de provincie Noord-Holland geen strengere maatregelen handhaven dan andere provincies en mag bij interne saldering geen latente ruimte ingenomen worden. Ook moet er een drempelwaarde voor stikstofdepositie komen en moeten fosfaat- en dierrechten niet gekoppeld worden aan ammoniak, vindt de partij. Rond 1 december moeten de nieuwe stikstofmaatregelen van Rijk en provincies bekend zijn.

Drukte op wegen, trekkers bij Schiphol

Rijkswaterstaat waarschuwde zondagavond voor extra drukte tijdens de ochtendspits op de wegen richting Haarlem. Vooral op de A7 en A9 tussen Uitgeest en Haarlem veroorzaakten de trekkers vertraging, een opstopping van zo’n 13 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat.

Rond 16:00 uur was het boerenprotest voorbij. Op de terugweg is een stoet trekkers richting Schiphol gereden. Of de boeren daadwerkelijk Schiphol op de korrel wilden nemen, of daarlangs werden geleid door de politie, is onduidelijk. Een politiewoordvoerder geeft aan dat de boeren worden weggeleid vanuit Haarlem naar huis. Ze hielden het verkeer rond Schiphol enige tijd op, zo is te zien op Twitter.

Lees verder onder de tweets.

LTO verwacht nog veel meer acties

Het is de tweede keer dat boeren protesteren bij het provinciehuis in Haarlem. Volgens de organisatie is er nog niet voldoende bereikt. Zo moeten er onder andere hogere drempelwaarden voor stikstof komen en moeten stikstofmetingen beter uitgevoerd worden. LTO-voorman Marc Calon verwacht de komende periode daarom nog veel meer protestacties. De protesten in oktober waren volgens hem slechts ‘spielerei’, de climax is nog niet bereikt. Volgens Calon is de boosheid onder de boeren begonnen bij de varkensstalbezetting in Boxtel in mei. “Tien uur lang zaten 67 activisten binnen. Tien uur lang greep de politie niet in. Dat gebeurde pas toen boeren auto’s omver duwden. De boeren voelen zich niet meer beschermd door de overheid”, aldus Calon. Bovendien vindt de LTO-voorman de geëiste (geld)straf voor de dierenactivisten een lachertje.

Eigen stikstofaanpak

Nog voor het weekend kondigde een drietal Noord-Hollandse gemeenten aan dat zij het lange wachten op het kabinet en de provincie beu zijn. Zij komen met hun eigen stikstofaanpak. FDF-bestuurder Mark van den Oever is tegen dit initiatief: “Wij vinden het slecht als er niet 1 landelijke lijn wordt gekozen. Bovendien willen deze gemeenten een systeem optuigen voor een probleem wat niet eens bestaat.”

De gemeenten Bergen, Schagen en Opmeer trekken de kar in dit initiatief. Een van de maatregelen die zij voorstellen is handel in stikstofsaldo, oftewel: handel in de rechten om stikstof uit te stoten. Als een bepaald bedrijf stopt of door bijvoorbeeld schonere apparatuur minder stikstof uitstoot, kan dat saldo via de bank naar een ander project gaan. De bedoeling is dat nog eens 17 gemeenten zich aansluiten bij het initiatief.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer