Boete Griekenland voor overtreden nitraatrichtlijn

Het Europese Hof van Justitie legt Griekenland een boete op van € 3,5 miljoen vanwege het niet correct uitvoeren van de nitraatrichtlijn.

Het land heeft volgens het Hof te langzaam gehandeld bij het aanwijzen van kwetsbare gebieden. In 2015 werd Griekenland hier al op gewezen, maar Griekenland heeft volgens het Europese Hof onvoldoende actie ondernomen om dit te corrigeren. Het land moet gebieden die gevoelig zijn voor eutrofiëring en gebieden waar het water meer dan 50 mg/l nitraat bevat aanwijzen en hier een actieprogramma voor maken om het nitraatgehalte te verlagen.

Hoogte van de boete

Ondanks genomen maatregelen oordeelt het Europese Hof nu dat Griekenland nog steeds niet aan de voorschriften voldoet. Het land krijgt daarom een boete opgelegd van € 3,5 miljoen. De hoogte van het bedrag heeft onder andere te maken met de lange termijn (vier jaar) die Griekenland kreeg om maatregelen te nemen, maar dit niet deed. Ook de dreigende schadelijke gevolgen voor het milieu dragen bij aan de hoogte van de boete. Het Europese Hof zegt bij het vaststellen van het boetebedrag ook rekening te hebben gehouden met de financiële situatie van Griekenland en het vermogen om de boete te betalen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.